styl 2021


Ako sa zbaviť nepotrebných odevov? 

Už pri vstupe do prvej haly frankfurtskej trojice veľtrhov Techtextil, Texprocess a Materialvision sme narazili na jediného slovenského vystavovateľa, firmu SK-TEX, s.r.o. z Bratislavy. Je dodávateľom vlákien a vláknin získaných spracovaním textilných a vláknových odpadov a produkuje tiež primárne vlákna pre textilné a iné technické aplikácie. Ako nám povedal hlavný manažér spoločnosti Ing. Miroslav Futrikanič, firma sa zaoberá komplexnou recykláciou textilu a vlákien, čo považuje za ekologicky najlepší spôsob likvidácie textilných a vláknových odpadov.

 

Nie je žiadnou novinkou, že textilný a vláknový odpad sa recykluje a z neho sa vyrábajú izolačné materiály, ktoré sa používajú predovšetkým v stavebníctve. Podľa Futrikaniča je však novátorským prínosom firmy, že tieto materiály obohacuje o novú vlastnosť - nehorľavosť. Takto upravené by ich chceli dodávať aj do automobilového priemyslu.

 

Frankfurt nad Mohanom/Darina Vitteková

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly