Flash
styl august 2019


Shoping centrá a retailové parky v číslach 

Všetci sa tešili na výstavbu shopping centier, ktoré sa z predmestí mali postupne sťahovať do centier miest. Vďaka pokroku mali byť krajšie ako tie prv postavené. Ibaže  dnes už je zrejmé, že radostné očakávania boli predčasné. Česko a Slovensko sa medzitým potichu stali krajinami retail parkov.

 

 

Shopping centrá v Česku

Na území ČR je 81 shopping centier, z nich 28 % (23 shopping centier) je v Prahe. Plánovaných českých shopping centier v reálnych kontúrach je 61, z toho na Prahu pripadá  20 projektov. Pokiaľ by sme však počítali aj s projektmi, ktoré dosiaľ nemajú vydané platné územné rozhodnutia či stavebné povolenia, môže byť v ČR do siedmich rokov viac ako 150 centier. V súčasnosti sa shopping centrá nachádzajú v 26 českých mestách. Tento počet sa nijako dramaticky nezvýši. Nová výstavba bude sieť skôr zahusťovať. Jediné mestá, kde shopping centrá zatiaľ nie sú, ale čoskoro budú, sú Frýdek Místek a Havířov.


Shopping centrá na Slovensku

Na Slovensku sa v súčasnosti  nachádza 53 shopping centier v 20 mestách. Takmer 21% z celkového počtu pripadá na hlavné mesto  Bratislavu, kde je dnes otvorených 11 centier.  Najmenším slovenským mestom s „pravým" shopping centrom je Štúrovo s počtom obyvateľov 10 807. Aquario Shopping Center Štúrovo s rozlohou 3 500 m2 prenajatej plochy patrí k najmenším v celej sieti  Aquarií. V Bratislave je plánovaných  ďalších deväť nových shopping centier, vrátane nasledujúcich fáz výstavby už existujúcich objektov. Celkovo sa  shopping centrá nachádzajú v 22 mestách a v najbližšom čase sa tento počet rozšíri ešte o Ružumberok, Levice, Lučenec či Prievidzu. Reálne  kontúry výstavby v najbližšej dobe má 26 centier, ak by sa však postavili všetky centrá, pre ktoré sú už nakúpené pozemky, tak by Slovensko malo do siedmich rokov viac ako 100 obchodných centier.


Obchodné domy

Majitelia  obchodných domov, ktorí ohlasovali ich revitalizáciu už v roku 2007, sa v súčasnosti zdráhajú určiť bližší termín realizácie obnov. Dôvodom je malý záujem nájomcov o tento typ retailovej plochy. Nové obchodné domy sa mimo hlavného mesto neplánujú. Kým najmenším českým mestom, kde je otvorený obchodný dom Prior sú Dačice s počtom obyvateľov 7 786, na Slovensku sú to Zlaté Moravce (13 097 obyvateľov) s OD Tekov. V Česku je aktuálne dovedna 46 obchodných domov v 36 mestách, v SR 34 obchodných domov v 19 mestách.

 

Retailové parky

Retail parky dominujú čo do počtu, obsadenosti miest a dokonca sú aj najobľúbenejšie. Low cost projekty s nižším nájomným a nízkymi prevádzkovými nákladmi získali vďaka tomu aj priazeň nájomcov a laická verejnosť si ich často mýli so shopping centrami. 

Existujúce retail parky v ČR už atakovali hranicu miest s počtom obyvateľov 10 tis., pretože trh je jednoducho nasýtený. Najmenším českým mestom, ktoré má svoj retail park je Chrastava so 6 123 obyvateľmi, na Slovensku je to Púchov s 18 539 obyvateľmi.

V ČR dnes existuje 121 retail parkov v 72 mestách, naplánovaných je ďalších  44 a pozemky sú alokované pre zhruba 35 retailových parkov. Pokiaľ by došlo k realizácii všetkých projektov, mohlo by byť na území ČR aj 200 objektov. Pravdepodobnejší je však odhad, že do piatich rokov ich bude dovedna 173. Na Slovensku je 32 retail parkov v 23 mestách. Čo sa týka ďalšej expanzie, reálne kontúry má už 25 nových retail parkov a za predpokladu, že by sa zrealizovali všetky plány developerov, Slovensko by toto číslo zavŕšilo na počte 80.

 

Medzi pražskými shopping centrami dnes trvá cesta mestskou dopravou menej ako 30 minút, autom sa samozrejme od jedného centra k druhému dopravíte ešte rýchlejšie. V Brne je interval cestovných poriadkov MHD medzi jednotlivými shopping centrami kratší až o päť minút.

 

 

Zdroj: Retail Book

Sprac. sich

 

 

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly