Expo riva 2020


Rozpačitý textilný a odevný priemysel SR 

Aj v priebehu 1. polroka 2011 naďalej pokračuje v slovenskom textilnom a odevnom priemysle SR prepad produkcie tržieb a zamestnanosti. Produkcia tržieb v odvetví poklesla v porovnaní 1. polrok 2011/2010 o 1,4%. V odevnej výrobe poklesla produkcia tržieb medziročne o 3,5%, v textilnej výrobe zaznamenala, naopak, medziročný nárast na úrovni 0,6%.

 

Zamestnanosť v textilnom a odevnom priemysle v porovnaní 1. polrok 2011/2010 poklesla o 0,9%, v absolútnom vyjadrení o 186 osôb. V odevnej výrobe poklesol počet zamestnaných o 4,2% (v absolútnom vyjadrení o 545 osôb), v textile, naopak, počet zamestnaných vzrástol o 9,5% ( v absolútnom vyjadrení o 382 osôb).

Tvorba pridanej hodnoty v odvetví vzrástla medziročne o 0,7%.

Výsledkom hospodárenia odvetvia je v prvom polroku 2011 zisk vo výške 10,6 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa ziskovosť odvetvia zvýšila o 0,6 mil. eur.

Priemerný zárobok v odvetví dosiahol v 1. polroku 2011 celkom 496,41 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa zvýšil o 6,2%. V textile dosahuje priemerný zárobok takmer 600 eur, v odevnej výrobe však iba 460 eur.

Produktivita práce z tržieb medziročne poklesla o 0,7%, produktivita práce z pridanej hodnoty vzrástla o 1,5%.

Miera pridanej hodnoty v odvetví dosiahla v 1. polroku 2011 celkom 37,7% a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástla o 0,8 percentuálneho bodu.

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly