Expo riva 2020


Českí textiláci sa lepšia 

Tržby textilního a oděvního průmyslu dohromady (TOP) zaznamenaly výrazný růst oproti stejnému období minulého roku. Tahounem tohoto růstu byl zejména textilní průmysl, který rostl o úctyhodných 17,9 % a je zde vidět oživení poptávky (zejména v Německu). Oděvní průmysl si ovšem také nevedl špatně a oproti stejnému období minulého roku navýšil svoje tržby o 8,2 %. Přes mírný optimismus se ATOK k těmto výsledkům zatím staví zdrženlivě, zejména z důvodu možného zpomalení růstu poptávky právě z Německa.

 

Situace v zaměstnanosti se oproti minulému roku obrací k lepšímu. Trend klesající zaměstnanosti se zastavil a pozvolna se obrací k růstu. A to zejména v textilním průmyslu,

kde se již zaměstnanost dostala nad úroveň konce 1. pololetí minulého roku. V oděvním průmyslu již zaměstnanost dále neklesá a pozvolna stoupá, ovšem stále se nedostala
na úroveň konce 1. pololetí minulého roku. Pravděpodobně hlavní příčinou zastavení klesajícího trendu zaměstnanosti textilního a oděvního průmyslu je drastické snižování zaměstnanosti v minulých letech (rok 2008 a 2009). Největší pokles zaměstnanosti byl
na přelomu konce roku 2009-2010, a to i kvůli ukončení výroby Oděvního podniku Prostějov.

Průměrná mzda v 1. pololetí roku 2011 se zvýšila, ovšem jen mírně, takže se ještě  nedostala na úroveň konce roku 2010, kdy byla doposud nejvyšší. V textilním průmyslu vzrostla průměrná mzda o 2,4 %, v oděvním průmyslu pak o 1,1 %.

Produktivita práce se jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu zvyšovala rychlým tempem. Zvláště v textilním průmyslu byl růst velmi výrazný. Dosáhl skoro 16,4 % a během posledních 15 let se hodnota tohoto ukazatele zvýšila tři krát (o 300 %). Ale i v oděvním průmyslu dosáhl růst produktivity práce významné hodnoty, a to 12 %, což je vzhledem
k  minulým letům v oděvním průmyslu vítaná změna.

Z výše uvedeného je patrné, že se ekonomická situace v odvětví textilního a oděvního průmyslu lepší. Úroveň tržeb ovšem stále nedosahuje hodnoty před krizí. Od 3. čtvrtletí roku 2008 do 3. čtvrtletí roku 2009 tržby textilního a oděvního průmyslu prakticky jen klesaly. Toto bylo patrné zvláště u textilního průmyslu. Po určitém přechodném období ale tržby v textilním průmyslu, jak již bylo výše zmíněno, začaly od začátku letošního roku významně růst. Poněkud jiná byla situace v oděvním průmyslu, kde  tržby od 3. čtvrtletí roku 2009 naopak stále spíše klesaly. I zde ale od 4. čtvrtletí roku 2010 nabírají rostoucí tendenci, i když jen pozvolnou.

Počet subjektů textilního a oděvního průmyslu nad 20 pracovníků se za 1. pololetí roku 2011 snížil na cca 420 subjektů z přibližně 430 na konci roku 2010. Trend poklesu se ale proti předchozím obdobím značně zpomalil.

 

Zdroj: ATOK

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly