styl 2021


Slovenské obuvníctvo je v červených číslach 

Obuvníkov na Slovensku, či už ide o výrobcov alebo predajcov zastupuje Zväz kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR (ZKOP SR). Je to dobrovoľné združenie samostatných právnych subjektov a jeho členská základňa sa podobne, ako celé odvetvie, zúžila na minimum.

 

Slovensko je z hľadiska produkcie vývoznou krajinou. „V ťažiskovej oblasti združuje 3 výrobné firmy, ktoré zabezpečujú cca 70 %-ný podiel výroby obuvi na Slovensku a patria medzi európsku a svetovú špičku. Je to Rieker obuv, s.r.o. Komárno, ktorý vyrába značkovú pánsku a dámsku obuv s technológiou antistres. Časť produkcie predáva i na slovenskom trhu, avšak viac ako 80 % vyváža predovšetkým do európskych krajín. Druhou je Rialto, s.r.o. Bošany, vyrábajúci vysoko kvalitnú pánsku a dámsku obuv na voľný čas a značkovú športovú obuv. Všetka výroba je určená na export do krajín západnej Európy a časť do zámoria. No a treťou je Gabor, s.r.o. Bánovce n/Bebravou, ktorý vyrába módnu dámsku a pánsku obuv, určenú prevažne na vývoz", hovorí prezident ZKOP SR, Ing. Štefan Šulo, CSc.

Všetci traja sú členmi ZKOP SR. Ďalšími významnejšími výrobcami, ktorí však nie sú členmi ZKOP SR, sú tiež firmy VULKAN, a.s. Partizánske, ktorá vyrába gumovo-textilnú a gumovú obuv a ECCO Slovakia,a.s. s výrobou a predajom koženej vychádzkovej dámskej a pánskej obuvi. Okrem nich sú na Slovensku malí, prevažne regionálni výrobcovia obuvi, domácej obuvi a doplnkových tovarov alebo polotovarov potrebných na výrobu obuvi.

 

Vývoz obuvi

Štruktúra vývozov je zrejmá z popisu výroby uvedených kľúčových firiem, ktoré zabezpečujú 80-90 % podiel vývozu obuvi a sú orientované na výrobu pánskej a dámskej obuvi. Štruktúra dovozov zodpovedá tomu, čo sa v našich obchodoch ponúka a vyplýva predovšetkým z dovozov.

 

Vývozy obuvi zo Slovenska za I.- IV. štvrťrok 2010

 

 

Krajina

V EUR

V pároch

 

Nemecko

255 841 671

12 108 016

 

Rakúsko

57 697 640

6 796 887

 

Česká republika

40 277 124

3 777 429

 

Maďarsko

25 928 935

3 625 770

 

Francúzsko

22 402 735

2 762 193

 

Poľsko

24 477 262

2 421 204

 

Rumunsko

20 625 540

1 719 972

 

Dánsko

30 428 649

1 303 684

 

Taliansko

21 365 264

771 709

 

Ostatní

94 721 983

3 031 911

 

Spolu

593 766 803

38 318 775

 

 

 

 

Dovozy obuvi

Štruktúra dovozov v tabuľke hovorí za všetko. Ázijské krajiny roky plnia obchody tovarom nielen na Slovensku, ale aj v prevažnej väčšine európskych a zámorských krajín. Napriek mnohým apeláciám profesijných združení sa prílev, ktorý pôsobil likvidačne na mnohých menších výrobcov nezastavil.

Dovozy obuvi na Slovensko za I.- IV. štvrťrok 2010

 

Krajina

V EUR

V pároch

 

Čína

81 494 932

16 272 482

 

Vietnam

56 715 690

7 186 652

 

Rumunsko

19 008 521

1 293 522

 

Taliansko

9 447 724

699 092

 

India

7 985 564

656 732

 

Nemecko

3 553 698

459 874

 

Česko

5 912 960

335 281

 

Ostatní

115 428 800

3 712 047

 

Spolu

299 547 889

30 280 401

 

 

Stav priemyslu sa zlepšuje

Od roku 1989 do roku 1998 charakterizoval odvetvie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR obrovský prepad výroby a pokles zamestnanosti. „Výroba v roku 1998 dosahovala len 25 % úrovne roka 1989, zamestnanosť klesla z 30 000 na cca 12 000", hovorí Šulo a dodáva: „Po roku 1998, v dôsledku príchodu zahraničných firiem (Rialto, Gabor, Rieker), sa začalo odvetvie konsolidovať. Tento stav pretrváva dodnes, s výnimkou rokov 2008-2009, ktoré boli poznačené krízou, a teda poklesom odbytu našej produkcie v zahraničí (Nemecko, Taliansko atď.)".

V hospodárskej oblasti roku 2010 zaznamenalo odvetvie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR zlepšenie oproti krízovému roku 2009. „Sumárne sa za 12 mesiacov roku 2010, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 dosiahli tržby za vlastné výkony vo výške 455,4 mil. €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli o 18,4 %. Počet pracovníkov v odvetví KOP SR poklesol o 6,1 %. V roku 2010 bolo v odvetví zamestnaných 9154 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda vzrástla o 9,4 % a dosiahla úroveň 537,51 €. Produktivita práce z výroby dosiahla úroveň 48 162 €. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 19,5 miliónov €. Oproti úrovni predchádzajúceho roka bol v roku 2010 zaznamenaný pokles pridanej hodnoty o 1,3 %. Hodnotovo dosiahla pridaná hodnota čiastku 110,5 mil. €. Celková hodnota produkcie vzrástla o 16,1 %, keď dosiahla 440,9 mil. € ", uvádza Štefan Šulo.

Priaznivo sa vyvíjala i situácia v 1. polroku 2011. Tržby za vlastné výkony dosiahli 263,7 mil. €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli o 18,4 % . Vzrástol počet pracovníkov v odvetví o 14,1 % (10 032 pracovníkov). Priemerná mesačná mzda vzrástla o 7,1 % a dosiahla úroveň 554,32 €. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 26,6 mil. €. Výroba vzrástla o 22,3 % a dosiahla 267,7 mil. €. Výrazne vzrástla pridaná hodnota, o 46,6 % oproti úrovni predchádzajúceho roka. Hodnotovo dosiahla  79,2 mil. €. Š. Šulo na záver konštatuje, že oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú všetky ukazovatele veľmi priaznivé.

Kto však udáva tón, je spotrebiteľ. Aký je v súčasnosti jeho postoj? Podľa našich informácií si slovenský spotrebiteľ stále viac váži svoje nohy. Znamená to, že viac dbá na kvalitu obuvi ako kedysi. Samozrejme, že dôležitú úlohu tu hrá aj jeho finančná situácia. Pre spotrebiteľov zo slabších príjmových skupín je prioritnou otázkou cena a dizajn. Rovnako treba brať do úvahy nadmerné ázijské dovozy, ktoré sú zamerané práve na túto spotrebiteľskú skupinu. Preto je stále veľmi dôležitá osveta spotrebiteľa, ktorá u nás nie je systematická, ale len sporadická.

 

Darina Vitteková, tabuľky ZKOP SR

 


 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly