Expo riva 2020


Mexiko si chráni trh pred čínskym tovarom 

Ministerstvo hospodárstva Mexika zaviedlo v boji proti konkurencii z kontinentálnej Číny rad opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti na domácom trhu s obuvou. Akčný plán je sústredený do piatich bodov.

Po prvé sa sústredí na efektívne sledovanie dovozov. V spolupráci s obchodnými komorami a mexickými colnými orgánmi začne čo najskôr a pravidelne sledovať dovozy obuvi, čo mexickej vláde umožní okamžite reagovať pri podpore domáceho trhu.

V rámci ochranných opatrení mexické Ministerstvo hospodárstva v prípade prudkého nárastu dovozov dočasne obmedzí importy z kontinentálnej Číny. Príslušná obchodná komora bude zhromažďovať všetky informácie potrebné na zavedenie ochranných opatrení. Ak nastane kritická situácia, vláda zavedie ochranné opatrenia už 20 pracovných dní od začatia šetrenia situácie. 

Tretie opatrenie obsahuje boj proti nekalým obchodným praktikám. Vláda v rámci tohto bodu určila nižší počet podmienok potrebných na začatie vyšetrovania. Pripravení sú aj mexickí úradníci, ktorí budú úzko spolupracovať s obchodnou komorou a budú jej poskytovať rady podľa potreby.

Štvrtým opatrením sú koordinované opatrenia na boj proti nízkym cenám. Mexická vláda implementuje do konca tohto roka pilotný program tzv. upozornenie na cenu, s cieľom zabrániť neprimerane nízkym cenám v niektorých tarifách importovanej obuvi.

Posledným bodom je boj proti pašovaniu. Obchodné komory budú úzko spolupracovať s colnými orgánmi na dosiahnutí pokroku v tejto oblasti.

Zdroj: FNA

 

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly