Expo riva 2020


Prípravu pokladníc zbytočne neodkladajte 

Obchodníkom, ktorí si nesplnia povinnosť a k 1. 1. 2012 ich pokladnica alebo tlačiareň nebude spĺňať požiadavky fiskálneho zákona, hrozí pokuta vo výške do 3 300 eur.

Dňom 1. 1. 2012 nastáva účinnosť zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov. Zákon stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií.

Zároveň kladie nové požiadavky na technické vybavenie pokladničných zariadení a ich spôsob uvedenia do prevádzky, tzv. fiskalizáciu. Každá registračná pokladnica musí byť z tohto dôvodu počnúc 1. 1. 2012 vybavená fiskálnou pamäťou. Takáto pokladnica je označovaná ako fiskálna registračná pokladnica. 

Vyhovuje alebo nie?

Informáciu o tom, či je daná pokladnica v súlade s fiskálnym zákonom alebo či môže byť upravená v súlade s ním, zistí obchodník od dodávateľa pokladnice alebo na internetovej stránke EVPÚ Nová Dubnica či TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Ak je zároveň na certifikáte k registračnej pokladnici uvedené, že je vydaný podľa zákona č. 289/2008 Z. z., táto pokladnica spĺňa požiadavky fiskálneho zákona. Ak je však na certifikáte uvedené, že je vydaný podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z., tento certifikát platí iba do konca tohto roka a takúto registračnú pokladnicu je treba upraviť - upgradovať alebo vymeniť. V tom prípade treba čo najskôr kontaktovať buď dodávateľa, alebo schválenú servisnú organizáciu, ktorí obchodníkom poradia a odporučia najvhodnejšie riešenie. „Pre našich zákazníkov sme pripravili jednoduchú identifikáciu fiskálnych modelov pokladničných riešení. Ak sú pokladnice Euro, resp. tlačiarne z nášho sortimentu označené na viditeľnom mieste holografickou nálepkou s nápisom ,MODEL F´, obchodník jednoznačne vie, že ide o fiskálny model. Holografickou nálepkou je označený aj certifikát k pokladničnému zariadeniu pre potvrdenie jeho súladu so zákonom č. 289/2008 Z. z. Pre jednoduchú orientáciu sme pre obchodníkov spracovali zoznam našich predajcov fiskálnych pokladníc a tlačiarní podľa jednotlivých krajov a okresov na www.pokladnice.sk," vysvetľuje Ing. Marian Karaffa, riaditeľ spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov. Pokiaľ ide o podnikateľov, ktorým vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu po prvý raz po 31. 12. 2010, títo zaregistrujú na Daňovom úrade už iba fiskálne registračné pokladnice. „Štát sa týmto spôsobom stará o začínajúcich podnikateľov, aby nemuseli investovať dva razy, raz pri kúpe novej registračnej pokladnice, druhý raz pri jej úprave na fiskálny model," dodáva M. Karaffa.

 

Ciele zákona

Hlavným cieľom fiskálneho zákona je podľa slov M. Karaffu uľahčiť a zjednodušiť obchodníkom prácu. Nemusia vykonávať mesačné uzávierky, odpadá papierový žurnál, skladovanie či nepopulárna archivácia pások. Moderné fiskálne pokladnice už umožňujú bezproblémovú archiváciu údajov vďaka elektronickému žurnálu, ktorý nahrádza jednu pásku. „V prípade daňovej kontroly kontrolór obchodníka nezdržuje a nezaťažuje hrabaním sa v pokladničných knihách a páskach, iba si stiahne dáta z elektronického žurnálu, ktoré si vie u seba prehliadnuť, resp. obchodník nejde na daňový úrad s hŕbou škatúľ, ale iba s jedným CD alebo USB kľúčom. Fiskálnym zákonom sa zároveň štát snaží ochrániť obchodníkov pred nepoctivou konkurenciou i nekalou činnosťou personálu. Určite veľkým pozitívom sú zákonom stanovené jednotné a jasné povinnosti a zodpovednosti pre servisné organizácie, napríklad ich povinnosť opraviť pokladnicu do 48 hodín od jej odovzdania do opravy, čím sa minimalizujú prestoje obchodníkov z dôvodu prípadných porúch pokladníc. „Povinná pravidelná servisná údržba, ktorú zákon ukladá, zároveň umožní predchádzať závažným poruchám pokladníc a následným nákladom na ich odstránenie. To súčasne predĺži ich životnosť a minimalizuje poruchovosť," konštatuje M. Karaffa.


Lepšie začať včas

Bude na trhu dostatok vyhovujúcich registračných pokladníc? Tým obchodníkom, ktorí si nesplnia povinnosť a k 1. 1. 2012 ich pokladnica alebo tlačiareň nebude spĺňať požiadavky fiskálneho zákona, hrozí pokuta vo výške do 3 300 eur v závislosti od druhu porušenia zákona, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Trendy a pokladnice

Zaujímavé zmeny by zrejme časom mali nastať aj s ohľadom na silnejúce nové trendy v oblasti platieb. M. Karaffa konkrétne očakáva masívnejší nástup bezdotykových platieb aj platieb cez mobilný telefón, GPRS komunikáciu a ďalšie. „Sme pripravení na implementáciu a podporu týchto technológií aj v našich pokladniciach. Je však otázne, či slovenský zákazník bude v dohľadnom čase ochotný zaplatiť za takýto komfort, pretože napríklad technológia nákupu na báze RFID pre cenu čipov je ešte stále pomerne drahá. Požiadavky na zákazníkov sa stupňujú. Pre účtujúceho je zas dôležitá vyššia rýchlosť tlače účteniek, ich prehľadnosť i ergonómia pokladničného miesta. Keďže každý účtujúci má rozdielne potreby, výhodou je programovateľnosť klávesnice. Účtujúci si tak môže prispôsobiť rozmiestnenie kláves, a tým zvyšovať rýchlosť obsluhy a komfort zákazníka. Jednoduchá výmena pásky prostredníctvom drop-in systému pomôže zamedziť dlhým radom nervóznych čakajúcich zákazníkov," dodáva M. Karaffa.

 

Ako je to s výmenou tlačiarne?

Počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou účteniek - tzv. POS systém - sa považuje za elektronickú registračnú pokladnicu podľa požiadaviek fiskálneho zákona. Ak obchodník používa POS systém pozostávajúci z počítača s registračným programom, je nevyhnutné, aby si zabezpečil tlačiareň, ktorá spĺňa požiadavky fiskálneho zákona, tzv. fiskálnu tlačiareň. To je opäť možné dosiahnuť buď úpravou - upgradom existujúcej tlačiarne, alebo kúpou novej fiskálnej tlačiarne. Zoznam certifikovaných fiskálnych modelov tlačiarní je k dispozícii na www.evpu.sk a www.tuvslovakia.sk.

 

Daniel Košťál

(Prevzaté so súhlasom z časopisu Obchod)

 

 

 

 

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly