Expo riva 2020


Fiškálne pokladnice stručne 

Zjednodušené zhrnutie zmien, ktoré sa týkajú podnikateľov:

Zavedenie ochranného znaku na dokladoch a uzávierkach

- doklad , ktorý nebude obsahovať ochranný znak bude neplatný

- tvar a rozmery sú presne určené zákonom


Zavedenie povinnosti elektronického žurnálu

● všetky pokladnice budú tlačiť len jednu pásku

● nebude možné vytlačiť žurnál na pokladnici

 

 

Zavedenie fiskálnych plômb

Zmena v definícii obratov a zrušenie GT1,GT3

Zavedenie fiskálnych pamätí

● do pamäti bude možné zaviesť základné dáta o firme len raz

● akákoľvek zmena v základných dátach znamená výmenu fiskálneho modulu

  napr. zmena adresy prevádzky, platca - neplatca DPH a pod.

Evidencia a tlač dokladu VKLAD

● na začiatku predaja bude povinné zaviesť do pokladnice hotovosť určenú na vydávanie

● doklady bude potrebné uchovávať


Doklady tlačené v tréningovom režime - na účtenke každý tretí riadok musí mať nápis
NEPLATNÝ DOKLAD

 

Uvedenie fiskálnej pokladnice do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky sa tlačí text - SKÚŠKA POKLADNICE

Vykonanie uzávierky do 24:00

● pokladnica dovolí vykonať uzávierku len raz za 24 hod.


Zrušenie mesačných uzávierok:

● nebudú existovať mesačné uzávierky ako ich poznáme dnes

● do knihy pokladnice sa nebudú lepiť denné uzávierky

● môžete si vytlačiť tzv. intervalovú uzávierku - bude slúžiť len pre vaše potreby

 

Zmeny dotýkajúce sa servisných organizácií :

● musia mať zmluvu s výrobcom alebo dovozcom na konkrétne typy pokladníc

● musia byť zapísané v registri servisných organizácií

● musia vykonať servis do 48 hodín od nahlásenia alebo doručenia pokladnice

● musia si objednať plomby od DR SR

● musia oznámiť daňovému úradu poškodenie plomby, zmeny v pokladnici alebo    

   nesúlad údajov

● musia zabezpečiť výmenu poškodenej plomby


Pokladnica musí zabezpečiť:

● vykonanie uzávierky raz za 24 hodín

● zhodu číselných údajov na displeji a účtenke

● informovanie o potrebe povinnej údržby

● uloženie dennej uzávierky do fiskálnej pamäte

● vytlačenie ochranného znaku len na doklade a uzávierke

● vykonanie operácie VKLAD

● vytlačenie slov „NEPLATNÝ DOKLAD" a „SKÚŠKA POKLADNICE" v každom       

   treťom riadku


Pokladnica musí umožniť:

● prečítanie údajov z fiskálnej pamäte

● vytlačenie všetkých znakov abecedy

● vytlačenie pokladničných dokladov a vykonanie uzávierky

● zablokovanie pokladnice pri odpojení zariadení (displej, tlačiareň, FP)

● vytlačenie iba jedného originálu dokladu

● uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti 90 dní

● overenie pravosti elektronického žurnálu

 

DA

 

 

 

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly