Flash
Expo Riva  november 2019


Kde sa to celé začalo 

Nanotechnológia je nový vedný odbor, ktorý sa zaoberá výskumom a upravovaním štruktúry materiálov tak, že špeciálnymi metódami mení atómy a molekuly, aby sa zmenili ich typické vlastnosti. Inak povedané, zaoberá sa zámernou a presnou manipuláciou hmoty na úrovni atómov. Dnes azda neexistuje odbor, kde by sa nanotechnológie nepresadili. Farmaceutický priemysel bol prvý, kde sa začali komerčne využívať nanotechnologické postupy. Veľmi sa využívajú v zdravotníctve, stavebníctve a v poľnohospodárstve, no presadili sa aj v textíliách.

O tom, že ide skutočne o perspektívny vedný odbor svedčí aj to, že už bývalý prezident USA Bill Clinton hovoril o nanotechnológiách ako o prioritnej oblasti záujmu. Práve vďaka iniciatíve jeho vládnej garnitúry sa finančne posilnila táto sféra. V roku 2003 jeho nástupca George Bush podpísal 21st Century Nanotechnology Research and Development Act (Výnos o výskume a vývoji nanotechnológií v 21. storočí), ktorý zaručil na nasledujúce štyri roky prílev 3,36 miliardy USD do tejto oblasti. Uviedol to Ing. Miroslav Balog pre Hospodárske noviny 20. augusta 2007.

Na Slovensku a v Čechách na takéto manipulácie nemáme dostatočné technické vybavenie, hoci skúsenosti s výslednými efektmi sú viac ako pozitívne. Pri výrobe touto technológiou sa dokážu znížiť výrobné náklady na polovicu a vzniká minimum odpadu. Ako uvádza Ondřej Neumann vo svojom článku o nanotechnológiách, základnými stavebnými prvkami nanozariadení sú objekty na báze uhlíka a jeho zlúčenín. Ďalej uvádza, že Dr. Sumio Lijima

objavil v roku 1980 nový druh sférickej uhlíkovej štruktúry, následne nato v roku 1985 výskumníci v Rice University v USA objavili Carbon-60. Tento materiál nazývaný fullerén má veľmi zaujímavé fyzikálne a materiálové vlastnosti, ktoré ho stavajú zatiaľ na prvé miesto v oblasti nanotechnologicky využiteľných materiálov.

V textilnom priemysle sa nanotechnologickými postupmi vyvíjajú nové druhy materiálov, ktoré kedysi patrili do sféry vesmírnej vedy, no dnes sú už samozrejmosťou napríklad v športe, hoteliérstve, zdravotníckych materiáloch. Veď také vlastnosti ako ochrana ľudského tela pred vysokými alebo veľmi nízkymi teplotami, výrobky s vysokými hygienickými parametrami, textilné výrobky zabezpečujúce komfort, pocit pohody a bezpečnosť sú dnes pomaly samozrejmosťou.

 

Darina Vitteková

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly