Flash
styl august 2019


Objem investic ve střední Evrope vzrostl 

Investiční aktivita ve střední Evropě v roce 2011 výrazně vzrostla. Investice na hlavních trzích dosáhly 6,1 mld. eur (Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko). To je více než dvojnásobek oproti 2,9 mld. eur investovaných ve střední Evropě v průběhu roku 2010.

 

 

V čele regionu zůstává Polsko, Česká republika však zaznamenala nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí: ze 479 mil. eur v roce 2010 na 2,2 mld. v roce 2011. Polsko s transakcemi v hodnotě 2,58 mld. eur za rok 2011 si vedoucí pozici udrželo. Na Slovensku byly v roce 2011 uzavřeny transakce v hodnotě 263 mil. eur oproti 53 mil. eur v předchozím roce.

Mimořádný výkon českého a slovenského trhu odráží, nakolik se zlepšuje vnímání těchto trhů mezi zahraničními investory. Svůj vliv má také neustále rostoucí počet domácích investorů. To vytváří vynikající startovní pozici pro další silný rok. Již dnes jsou v přípravě velké transakce a pokud dojde k jejich uzavření, mohl by letošní celkový objem investic v České republice dosáhnout podobné částky jako v uplynulých dvanácti měsících. Rovněž očekáváme, že na trh bude proudit kapitál z nových zdrojů," říká James Chapman, vedoucí investičního týmu C&W v Čechách a na Slovensku.

Překročení hranice 6 mld. eur ve střední Evropě za rok 2011 se očekávalo na základě dobrých výsledků v prvním a zejména pak třetím čtvrtletí. Ovšem ve čtvrtém čtvrtletí se slibný vývoj zastavil. Investoři zohlednili neklid v eurozóně a banky zvolnily v poskytování půjček.

 

Rozdělení dle segmentů

Obliba jednotlivých segmentů na straně investorů se v roce 2011 oproti předchozímu roku v podstatě nezměnila. Na středoevropské úrovni převládaly investice do maloobchodu, byť jejich podíl poklesl ze 49 % v roce 2010 na 40 % v roce 2011. Investice do kancelářských nemovitostí se v roce 2011 udržely ve výši 37 % a investice do průmyslového segmentu v roce 2011 vzrostly z 8 % na 15 %.

Podíl maloobchodu na celkových investicích v České republice činil 51 % a překonal tak středoevropský průměr. Díky prodeji dvou významných průmyslových portfolií developera VGP byl loňský rok mimořádný také z hlediska investic do průmyslových parků - jejich podíl dosáhl 23 procent. Zato investice do kancelářských nemovitostí zůstaly s 26 procentním podílem za středoevropským průměrem. V letošním roce by se však toto rozdělení mělo změnit, neboť očekáváme silný nárůst objemu investic do kanceláří," říká James Chapman.  

 

Přestože panovala obecná shoda v tom, že Polsko v roce 2011 dosáhlo statutu nejvýznamnějšího trhu, ne všichni investoři vyhledávali bezpečné investice. U řady z nich se projevil silný důraz na hodnotu, v důsledku čehož je z Polska odlákaly relativně atraktivnější ceny v České republice.

V České republice připadalo na mezinárodní kupující celkem 76 procent objemu všech transakcí. Zbývající 24 procentní podíl tvoří domácí investoři (tzn. domácí investoři proinvestovali 544 milionů euro). Investor CPI byl nejaktivnějším domácím hráčem.

Výhled na letošní rok na středoevropské úrovni okomentoval Charles Taylor, partner C&W: „Vzhledem ke složitější finanční situaci neočekáváme, že by se objem transakcí ve střední Evropě za rok 2012 vyrovnal loňskému roku - naše předpověď je zhruba 5 miliard eur."

 

 

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly