Flash
styl august 2019


Projekt Výplatná páska 

Viac ako 80 % zamestnancov nevie, koľko z ich osobných nákladov sa odvádza mesačne štátu vo forme odvodov a daní. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý  realizovala agentúra Polis Slovakia pre Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ), ktorá sa na základe toho rozhodla v polovici marca odštartovať projekt Výplatná páska.

Vysoké odvody sú témou, ktorá v posledných rokoch hýbe ekonomickou, ale i laickou verejnosťou. Hoci zamestnávatelia sa dožadujú ich zníženia, nič zásadné sa v tomto smere neudialo. Svedčí o tom fakt, že odvody sú naďalej najvážnejšou prekážkou podnikania a významne ovplyvňujú výšku čistej mzdy zamestnancov. Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi 10 krajín s najvyššími odvodmi na svete,  vláda má tendencie ďalej ich zvyšovať.

Cieľom projektu Výplatná páska je zvýšiť povedomie verejnosti o reálnych nákladoch na prácu a  o  pomere medzi čistou mzdou zamestnanca a  celkovými povinnými platbami a zároveň otvoriť verejnú diskusiu o možnostiach zníženia vysokého odvodového zaťaženia.

Bližšie o projekte na www.modarevue.sk alebo priamo na www.ruzsr.sk.

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly