Flash


Otázniky nad vašimi hlavami 

Zaujímalo by ma, kedy budeme vedieť presný začiatok duálneho zobrazovania cien.

J.H., Svidník

Dátum začiatku dvojitého (duálneho) zobrazovania cien je stanovený na 30 dní po určení konverzného kurzu, ktorý určí Rada EÚ. Rozhodnutie Rady predpokladáme v júli 2008, takže duálne zobrazovanie cien sa začne povinne v priebehu augusta 2008. Presný dátum rozhodnutia Rady sa určí pravdepodobne v máji 2008.

Ako sa budú zaokrúhľovať hodnoty na pokladničných blokoch?

L. Bílková, Bratislava

V prípade vyjadrenia celkovej hodnoty na pokladničných blokoch v eurách sa hodnota po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na dve desatinné miesta na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok konečnej ceny, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocentu, sa zaokrúhľuje nadol a celkový vypočítaný zvyšok konečnej ceny, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocentu, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent. Rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa v pokladnici evidovať nebude, ak sa tak daňový subjekt rozhodne.

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly