Flash
styl august 2019


Slovensko je už členom GINETEX-u 

Medzinárodné združenie pre označovanie textilu symbolmi ošetrovania a údržby GINETEX sa 30. októbra 2012 rozrástlo o nového člena. Popri 18 členských štátoch tak do tohto združenia vstúpilo aj Slovensko. Licenčnú zmluvu s ním v Miláne uzavrela žilinská spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX s.r.o., autorizovaná skúšobňa SKTC 119 pre textil, odevy a výrobky spotrebnej chémie.                                                                                       

Prihlásenie ochranných známok na registráciu na Úrade priemyselného vlastníctva SR bolo vykonané v januári 2012 a proces registrácie je stále ešte v konaní. Ochranné známky ako symboly ošetrovania textílií na pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a profesionálne ošetrovanie textílií (chemické čistenie) boli zapracované aj do aktualizovanej novely medzinárodnej normy STN EN ISO 3758, platnej od 1. 7. 2012,  po dohode GINETEX-u s organizáciou ISO.

V rámci licenčnej zmluvy GINETEX poskytuje spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r.o. výhradný mandát na udeľovanie používania ochrannej známky na území Slovenskej republiky, platný na obdobie január 2013 až  december 2015. Udelenie mandátu na obdobie 3 rokov znamená, že VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. má práva a povinnosti priznané pozícií „pozorovateľ". Po trojročnom období sa tak  musí rozhodnúť, či chce alebo nechce byť riadnym členom. Členský poplatok na 1 rok je pre pozorovaciu krajinu 250,- EUR.

 

Práva a povinnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v pozícii pozorovateľa:

a) udeľovať používanie ochrannej známky na národnej úrovni,

b) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, zasadnutiach správnej rady a poradných výborov združenia GINETEX,

c) získavať technickú dokumentáciu, využívať extranet, spolupracovať na informačnom spravodajcovi združenia (2 x ročne vydanie),

d) presadzovať rozhodnutia GINETEX-u v rámci SR, pri poverení zastupovať SČP a sekciu TOP pri RK SOPK v Trenčíne v orgánoch 

    GINETEX-u,

e) byť uvedený v zozname oficiálnych členov GINETEXu, dostávať zápisy zo zasadnutí orgánov GINETEX-u.

 

Sich

 

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly