styl 2021


Mesto Brno majoritným vlastníkom spoločnosti Veletrhy Brno, a.s. 

00.jpg

Podpisom kúpnej zmluvy, týkajúcej sa výkupu 61% akcií spoločnosti Veletrhy Brno 22. decembra 2015  potvrdil primátor mesta Brna Petr Vokřál a zástupcovia spoločnosti Messe Düsseldorf obchod, vďaka ktorému sa mesto Brno stáva majoritným majiteľom spoločnosti Veletrhy Brno, a.s. s akcionárskym podielom 95% akcií, pričom cena, ktorú stanovila kúpna zmluva je 8,3 milióna €.

Predseda predstavenstva spoločnosti Veletrhy Brno Helmut Winkler ako zástupca Messe Düsseldorf ocenil priebeh rokovaní so súčasným vedením mesta Brna, zdôraznil dôležitosť BVV pre rozvoj regiónu a postavenie BVV.
Generálny riaditeľ Veľtrhov Brno, Jiří Kuliš, zhodnotil transakciu slovami:„Ide o historický moment. Som rád, že sa s Messe Düsseldorf rozchádzame v priateľskej atmosfére. Messe Düsseldorf je naším najväčším zákazníkom a naša obchodná spolupráca zostáva zachovaná do budúcnosti. Je logické, že Veletrhy Brno budú patriť Brnu." Zdôraznil tiež dôležitosť veľtrhov a k výhľadu na ďalšie obdobie uviedol: „Nejde o pozemky, ale veľtrhy. Vedenie mesta si je určite vedomé významu veľtrhovej činnosti pre Brno. Ustáli sme hospodársky menej priaznivé roky, máme silné portfólio veľtrhov, kongresových a ďalších akcií. Nachádzame sa v období hospodárskeho rastu, ktoré je pre veľtrhy priaznivé. Pozitívne signály z ekonomiky už dorazili aj k nám na veľtrhy. "

 

Zľava Jiří Kuliš, Petr Vokřál,Bernhard Stempflez Messe Düsseldorf a Egbert F. Zündorf– ekonomický námestník Veletrhhy Brno, a.s.

Zľava Jiří Kuliš, Petr Vokřál,Bernhard Stempflez Messe Düsseldorf a Egbert F. Zündorf- ekonomický námestník Veletrhhy Brno, a.s.

 

Zdroj: Veletrhy Brno

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly