Flash


Detského zákazníka netreba podceňovať 

Akú úlohu hrajú deti pri nákupochVedia ovplyvniť, motivovať alebo rozhodnúť, čo rodičia kúpiaOdborníci tvrdia, že úloha detí pri nákupoch sa dosiaľ podceňovala a deti treba brať ako zákazníkov vážne. Prednáška, ktorá na túto tému zaznela pri príležitosti obuvníckeho veľtrhu GDS v Düsseldorfe, priniesla mnoho zaujímavých informácií o správaní detských zákazníkov.

Deti nepredstavujú homogénnu cieľovú skupinu. Všetky sa do dvoch rokov menia a nastoľujú svoje požiadavky v rámci detského konzumného správania. Deti medzi piatimi a siedmimi rokmi sa môžu rozdeliť do troch cieľových skupín a navyše dievčatá a chlapci žijú akoby v dvoch samostatných svetoch. Kým chlapci vo veku 8 - 12 rokov by sa dali označiť ako hlasní, dôležití a bezočiví, dievčatá sa správajú moderne, staropanensky a romanticky. 

Trojroční ešte nepreferujú značky a rodičia sa pri kúpe rozhodujú spravidla podľa ceny a kvality, šesťroční však už chcú vplývať na rozhodnutie o kúpe. Deväťroční sa chcú rovnať svojim kamarátom a hľadajú aj v móde pospolitosť. Motív, farby a tvar sa musia do bodky zhodovať. Trinásťroční už hľadajú individualitu v určitom rámci, ako je napríklad šport alebo životný štýl. Najrozhodujúcejšie sú idoly a symboly. „Na vnímanie trendov má rozhodujúci vplyv televízia, mládežnícka tlač a internet," hovorí Stefan Bollert z firmy Lizco Services GmbH a dodáva: "Len to, čo deťom v ich svete potrieb pomáha, preberajú. Produkty sú časťou tohto procesu."

Hoci správanie detí pri nákupoch a vplyv naň bol zameraný v Nemecku na obuvnícky sektor, dá sa generalizovať aj na nákupy iných komodít. V každom prípade je to skupina zákazníkov, ktorá znamená pre obchod nemalý balík peňazí.

Sprac. Darina Vitteková

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly