Flash


MNOHOSTRANNÁ UMĚLKYNĚ – INEZ TUSCHNEROVÁ 

0.jpg

V Moravské galerii v Brně se koná zajímavá výstava. Je tu vzdán hold výtvarnici s mezinárodním přesahem v retrospektivní výstavě. Ještě si ji pamatuji, jak majestátně kráčí chodbami v tehdejší textilní a výtvarné škole na Francouzské ulici. Vyučovala v té době krátce oděvnictví a divadelní kostým, ale zanechala i tam výraznou stopu.

 

 

Narodila se mezi dvěma válkami v Brně. V rodině měla významné materiální a intelektuální zázemí, dědeček z otcovy strany Miloslav Procházka byl ředitelem olomoucké tiskárny, která vydávala české knihy, byl také jeden z prvních redaktorů Lidových novin v Brně a prababička M. Procházková byla jednou z nejvýznamnějších představitelek společenského a kulturního života na Moravě.

Tatínek Inez, Richard Tuschner byl ve vojenských službách a záhy zemřel. To bylo malé Inez teprve 2 roky. Od té doby si vypěstovaly s matkou velmi úzké a trvalé pouto, které nedovolovalo Inez nejen zcela opustit Brno, ale ani Československou republiku, i když měla ve Švýcarsku možnost rodinného zázemí. Raději studovala. Reálné gymnázium, Odbornou školu oděvní, Vyšší školu uměleckého průmyslu a nakonec Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením Hedviky Vlkové a Aloise Fišárka. Tyto skutečnosti ji ovlivnily nejen v její volné tvorbě, ale především v profesním profilu jako návrhářku divadelních kostýmů, tvorbou artefaktů pro architekturu i jako pedagoga na Janáčkově akademii múzických umění. Začala se také věnovat novým technologiím a stála u zrodu Art Protisua ,Uni Prolisu, Arttaigu, které se v té době začínaly realizovat ve Výzkumném ústavu vlnařském v Brně. Mezi tím navrhovala divadelní kostýmy zejména pro brněnská divadla a operu. A také úspěšně vystavovala svou volnou tvorbu na mezinárodních symposiích.

Její tvorba je pozoruhodná, ovládá mnoho oděvních a textilních řemesel, kombinuje malbu s textilem, vytváří klasické tkané tapisérie, je průkopnicí nových technologií, dělá obrovské projekty, její 3D skulptury jako objekt Střelnice (jasný, i když nevyřčený protest proti okupaci republiky vojsky spřátelených armád v šedesátém osmém roce ) byl vybrán na Mezinárodní bienále tapiserie v Lausanne. Ale jsou tu i drobné intimní studijní experimenty s materiály a jejich kombinacemi. Zkrátka: na co Inez sáhla, to se jí dařilo a svědčí to o velikosti výtvarnice. Ovšem jedno velké tvůrčí zklamání tu bylo - rychlost a „jednoduchost" tvorby tapisérií netradičními technikami s sebou nesly velkou inflaci těchto typů, mnohdy výtvarně bezcenných, a to je jako když se vám pokazí dítě.

Inez zemřela v roce 2015 ve věku 83 let v Brně. Tato výstava by jí určitě udělala velkou radost a snad jí pozitivně vnímá z uměleckého nebe.

Výstava potrvá do 24. 2. 2019.

 

2.jpg1.jpg

 

Jč, foto archív autora

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly