Expo riva 2020


Bezpečně na veletrzích v Brně 

Pavel  Jevula.jpg

Do prostoru konání veletrhů STYL a KABO je možné přijet zcela bez kontaktu s vnějším prostředím, parkování je bezplatné a je zajištěno uvnitř výstaviště - vjezd vozidly branou č. 9. Odbavení návštěvníků i vystavovatelů v pavilonu je organizováno tak, aby došlo k co nejmenšímu počtu kontaktů s personálem.

 

 

 

 

Vstup do výstavní části haly P je přes automatizované turnikety (snímání kódů z klubových karet STYL a KABO). Pomocí těchto automatizovaných turniketů budeme kontrolovat, aby počet osob v pavilonu nepřekročil v daný časový okamžik hranici stanovenou hygienickými předpisy. Řízenou regulací návštěvnosti zajistíme, aby se v průběhu celého dne veletrhu mohlo zúčastnit více osob.

 

Většina z návštěvníků má k dispozici Klubovou kartu STYL a KABO, která umožňuje jejich majiteli a jedné doprovodné osobě vstup na obchodní dny módy zdarma a bezplatné parkování přímo před pavilonem P. Platnost vydaných Klubových karet skončila v únoru 2020, a proto je nutné si karty při příchodu na pokladně v pavilonu P bezplatně vyměnit za nové s platností do srpna 2022. Karty jsou vydávány na jméno konkrétní osoby a jsou nepřenosné.

 

  • Každá osoba pohybující se vpavilonu P je povinna mít nasazenou roušku. Pokud návštěvník zapomene svou roušku, může si ji ve foyer pavilonu P na info pultu zakoupit. Jednorázové rukavice jsou kdispozici zdarma.
  • Během veletrhů budou průběžně dezinfikovány kliky, madla, toalety včetně splachovadel a všechna další místa, kterých se návštěvníci nebo vystavovatelé musí dotýkat. V prostoru pavilonu P bude umístěna řada mobilních hygienických stojanů pro dezinfekci rukou nebo předmětů.
  • Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na www.styl.eu.
  • Pavel  Jevula

    autorska kolekce Pavel Jevula

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly