Expo riva 2020


Textilná miniatúra 

Témou jubilejného 10. ročníka výstavy Textilná miniatúra je symbolické "X" v rôznych možnostiach a podobách jeho interpretácie. Okrem členov Združenia slovenských textilných výtvarníkov TxT sa výstavy pravidelne zúčastňujú študenti z Katedry textilu na VŠVU, ako aj študenti Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici a hostia zo zahraničia. V tomto roku pribudne zopár nových mien, na výstavu prídu aj umelci z Belgicka, Bulharska, Dánska, Fínska, Grécka, Nemecka a z Litvy. Účasť zahraničných autorov, ako aj našich študentov významne obohacuje spektrum výtvarných názorov i prístupov k spracovaniu témy, ktoré často prekvapia aj samotných organizátorov podujatia. Účasť na výstave nie je výberová.

    Textilná miniatúra je všeobecne akceptovateľný žáner, ktorý má v Európe svoje renomované podujatia a stanovené rozmery, prípustný je formát do 20x20x20 cm. Ďalším charakteristickým znakom je použitie textilného materiálu, kde však už tvorcovia postupne objavili možnosti, ako v netextilnom materiáli evokovať postupy stvárňovania textilného vlákna. Prevzali do svojej materiálovej škály papier, plasty, kov, drevo i rôzne prírodné prvky a začleňujú do objektov drobné predmety každodenného života.

    Pre rozvoj textilnej miniatúry boli rozhodujúce aktivity slovenských výtvarníčok 90. rokov. Najmä výstavy organizované združením TxT v bratislavskej Galérii X do roku 1999 vytvorili pre túto oblasť tvorby dôležitú výstavnú platformu. 

    Združenie textilných výtvarníkov TxT nie je širokej kultúrnej verejnosti neznáme. Za 15 rokov spoločného účinkovania na výtvarnej scéne a vo výtvarnom živote Slovenska realizovalo početné zaujímavé projekty. V priebehu rokov 1990-1993 to boli medzinárodné textilné sympóziá v Ružomberku. Od roku 1995 ich vystriedali veľmi úspešné medzinárodné sympóziá papiera prezentované v Liptovskom múzeu, ktoré vždy zaujali svojou invenčnosťou. V posledných rokoch  rezonujú predovšetkým pravidelné prehliadky miniatúrnych textílií, ktoré od roku 2001 našli svoj expozičný priestor v Galérii X v Bratislave.

 

TS

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly