Expo riva 2020


Česká technologická platforma pro textil 

Dne 24. 6. 2008 proběhla v  Náchodě ustavující valná hromada sdružení Česká technologická platforma pro textil (dále ČTPT), na které byly zvoleny orgány platformy. Tím byl učiněn první krok k formalizaci ČTPT. Platforma na neformální úrovni však již existuje déle než rok - byla ustavena 18. 5. 2007 v Prostějově podpisem deklarace.

K podpisu ustavující deklarace se připojily desítky českých textilních a oděvních firem. Na podzim roku 2007 v rámci valné hromady ATOK proběhlo jednání platformy, na kterém vystoupily zástupci Evropské komise a Evropské technologické platformy pro textil s  cílem seznámit české firmy s  významem technologických platforem z  pohledu EU a  představit jim konkrétní náplň činnosti evropské textilní platformy.

 

Tři základní pilíře

Firmy byly mimo jiné seznámeny s třemi základními pilíři Evropské technologické platformy pro textil, kterými jsou:

  • Přechod od komodit k výrobě specialit pomocí high-tech procesů, využití nových vláken a textilií s vysokou  funkčností uzpůsobenou účelu, vyráběných s využitím vysoce flexibilních technologií, nano-, mikro- a biotechnologií, nových zátěrů a laminací, digitálních  procesů a pod.
  • Využití a rozšiřování textilií jako nových (konstrukčních)  materiálů v různých průmyslových sektorech a  uživatelských oblastech (transportní systémy, stavebnictví,  zdravotnické aplikace, spotřební elektronika...). Konec éry masové produkce textilních výrobků a přesun  k  průmyslové produkci orientované na zákazníka, jeho  osobní potřeby, flexibilní reakce na poptávku s využitím inteligentní logistiky, distribuce a servisů.

 

Cílem je efektivní spolupráce

Cílem ČTPT je navázat na ETPT a na národní úrovni rozpracovat její strategické plány. ČTPT bude žádat o podporu z podprogramu Operačního programu podnikání a inovace „Spolupráce" na vypracování Strategického výzkumného plánu pro textilní průmysl v ČR.

Nemalým úkolem ČTPT však také je vybudování systému efektivní spolupráce textilních a oděvních výrobců na jedné straně a výzkumných a vzdělávacích institucí na straně druhé. Jak ukazují národní i mezinárodní zkušenosti, úzká spolupráce mezi výrobci a V&V institucemi není samozřejmostí a je nutné ji krok za krokem budovat a posilovat.

 

Členy z jiných odvětví jsou vítáni

Platforma je otevřeným sdružením. Je otevřena nejenom podnikům, vzdělávacím a výzkumným organizacím z textilní branže, ale uvítá i členy z  odvětví spolupracujících s  textilními podniky - a to jak ze strany dodavatelů (např. strojírenské firmy), tak ze strany odběratelů (např. z automobilového či stavebního průmyslu).

S cíly a plány činnosti platformy se bude možné seznámit na veletrhu STYL v srpnu 2008, a to na stánku ATOK po celou dobu veletrhu, nebo na valné hromadě České technologické platformy pro textil, která se uskuteční 19. 8. 2008 od 13.00 hod. v  Business centru brněnského výstaviště (účast na VH je třeba oznámit na adresu beran@atok.cz).

 

Zdroj Atok

CTPT.jpg

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly