Expo riva 2020


Textilný a odevný priemysel EÚ v roku 2007 

Na generálnom zhromaždení, ktoré bolo v máji tohto roku, zhodnotil EURATEX ekonomickú situáciu textilného a odevného priemyslu v roku 2007. Podľa výročnej správy bol rok 2007 rokom stabilizácie, čím nadviazal na rok 2006. Kým odevný priemysel zaznamenal pozitívny vývoj vo výrobe i v obrate, textilný  priemysel si zachoval stabilitu. Odbyt v rámci Eú ostáva pozitívny napriek tomu, že sa spomalil a klesol.  

Obrat v roku 2007 predstavoval takmer 211,3 bilióna € a investovaných bolo viac ako 5,6 bilióna € (viac o 0,9 %). Táto suma však nezahŕňa nehmotné investície, ktoré by mohli v prípade niektorých firiem znamenať 15 % až 20 % z ich obratu.

Export spoločností Európskej únie naďalej narastá. Podľa odhadov je to len o niečo menej ako 20 % obratu členov EURATEXU. Napriek tomu ide o pozitívny prejav zdravej konkurencieschopnosti štátov Eú.

Odhady svedčia o tom, že priemysel dosiahol v pridanej hodnote takmer 64 biliónov  € (nárast o 1 %).

Sektor prišiel v minulom roku o viac ako 10 000 spoločností (teda o 29 spoločností denne). Boli to zväčša malé spoločnosti. Textilný a odevný priemysel stále zamestnáva takmer 2,5 milióna ľudí. A to napriek skutočnosti, že v roku 2006 bolo prepustených

6,4 %  pracovných síl. V tomto prípade ide o jednu z najväčších strát zamestnancov od začiatku nového milénia.

 

Sprac MaJe

Zdroj EURATEX  

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly