Flash


Intenzita inovácií je slabá 

Intenzita inovácií v textilnom a odevnom priemysle je výrazne nižšia ako v ostatných odvetviach slovenského priemyslu. Z dostupných informačných zdrojov vyplýva, že počet inovujúcich podnikov v textile a odevoch predstavuje v SR približne 6 % z ich celkového počtu. Podiel inovujúcich podnikov na ich celkovom počte je v textile a odevoch o 11 percentuálnych bodov nižší ako v spracovateľskom priemysle, avšak až o 29 bodov nižší ako v textile a odevoch EÚ - 15.

Kapacity výskumu a vývoja v textilných a odevných podnikoch sú v porovnaní s ostatnými odvetviami priemyslu SR značne poddimenzované. Inovačný proces v odvetviach prebieha skôr na báze hotových technologických a technických riešení prevzatých od zahraničných firiem. V rámci 7. rámcového programu (2007 - 2013) je žiaduce širšie zapojiť do aktivít najmä malé a stredné podniky (MSP) odvetví textilu a odevov. Predpokladá to však zlepšiť ich spoluprácu s akademickým výskumom a potenciálnymi partnermi a zistiť ich predpoklady na kvalifikované spracovanie a následné riadenie projektov. Príležitosťou pre lepšie prepojenie textilu a odevov SR s výskumom a príbuznými odvetviami bude najmä Európska technologická platforma (súčasť 7. rámcového programu). V období rokov 2007 - 2013 sa reálne predpokladá, že prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ sa intenzívne podporí výskum, vývoj a inovácie priemyslu.

 

Zdroj atop

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly