Flash


Textil a odevy po zavedení systému dvojitej kontroly 

V prvom tohtoročnom vydaní časopisu Móda revue sme písali o zrušení kvót na dovozy čínskeho textilu a zavedení systému dvojitej kontroly. O zhodnotenie situácie týkajúcej sa dovozov textilu z Číny v priebehu tohto roka sme požiadali výkonného riaditeľa ATOP-u Ing. Dušana Gajdúška.

Od začiatku roka 2008 sa zrušili kvóty na dovoz čínskeho textilu a odevov a Brusel súbežne s Pekingom dovozy len monitorujú. Tento systém spoločnej kontroly odštartoval ďalší krok spolupráce medzi EÚ a Čínou pri zabezpečení hladkého prechodu k voľnému globálnemu obchodu s textilom a odevmi. V praxi systém funguje tak, že Čína vydáva vývozné licencie, ktorými sa vývoz kontroluje a Európska únia dovozy len monitoruje. Úroveň importu obmedzovaná nie je. Systém spoločnej kontroly sa vzťahuje na osem najcitlivejších z desiatich  kategórií výrobkov, ktoré podliehali Memorandu o porozumení. Toto limitovalo dovozy 10  kategórií výrobkov  v období jún 2005-december 2007. Dvojitej kontrole podliehajú kategórie výrobkov 4 (tričká), 5 (pulóvre), 6 (pánske nohavice), 7(blúzky), 26 (šaty), 31 (podprsenky), 20 (posteľná bielizeň) a 115 (ľanová priadza).

Časť európskych výrobcov textilu a odevov vyslovilo začiatkom roka obavy, že zmena systému v obchode s Čínou prinesie nárast dovozu čínskeho tovaru na európsky trh. Komisár EÚ pre obchod Peter Mandelson však prisľúbil, že ak sa obavy naplnia a dovoz bude opätovne rásť, použije komisia na jeho obmedzenie všetky dostupné prostriedky.

Monitoring dovozu EÚ už v prvých mesiacoch roka 2008  jednoznačne potvrdil významný rast čínskeho dovozu v prevažujúcej časti kategórií podliehajúcich systému dvojitej kontroly.  Rast dovozu bol pritom  dynamickejší v hmotných jednotkách a sprevádzal ho  súčasný pokles jednotkových cien.

V júni tohto roku predkladali národné asociácie výrobcov textilu a odevov európskemu združeniu EURATEX výsledky o tom, ako sa vyvíja dovoz ôsmych kategórií čínskeho dovozu v ich krajinách, v ktorých kategóriách je vývoj najproblémovejší a vyžadoval by riešenie zo strany Únie.

Asociácia textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky spracovala hodnotenie z informačných zdrojov Colného riaditeľstva SR. Z výsledkov vyplýva, že v období január-apríl 2008 bol na Slovensku najproblémovejší vývoj  dovozu spomedzi kategórií podliehajúcich systému dvojitej kontroly v sortimente tričká, pulóvre a blúzky.

V kategórii 4 (tričká) vzrástol dovoz z Číny v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka v hodnotovom vyjadrení o 51,3 % a v hmotných jednotkách o 66,7 %. Jednotkové ceny dovozu poklesli medziročne o 9,2 %. V kategórii 5 (pulóvre) vzrástol dovoz medziročne v hodnote o 80,4 %, v hmotných jednotkách viac ako dvojnásobne, jednotkové ceny dovozu poklesli o 46,5 %. V kategórii 7 (blúzky) vzrástol čínsky dovoz v hodnotovom vyjadrení medziročne o 10,3 %, v hmotných jednotkách o 27,1 %. Jednotkové ceny dovozu medziročne poklesli o 13,2 %.

Európske združenie výrobcov textilu a odevov permanentne podrobne monitoruje vývoj čínskeho dovozu do EÚ, výsledky naznačujú pretrvávanie negatívnych tendencií. 

Na Slovensku predstavuje osem kategórií čínskeho dovozu  asi pätinu čínskeho dovozu textilu a odevov.

Vo všeobecnosti sa vyznačuje čínsky dovoz textilu a odevov na Slovensko mimoriadne vysokou dynamikou. Podiel čínskeho textilu a odevov  na celkovom dovoze textilných a odevných výrobkov (trieda 11 colného sadzobníka, colný režim 4000)  na Slovensko dosahuje v I. polroku 2008 35 %, v I. polroku 2006 to bolo 17 %. V porovnaní I. polroku 2008 s rokom 2006 vzrástol napr. celkový dovoz textilu a odevov na Slovensko o 37,4 %, dovoz z Číny však takmer až trojnásobne.

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly