Flash


Symboly povolené 

Slovenská obchodná inšpekcia prijala dňa 26.6.2008  informáciu od Združenia pre označovanie textilu, odevov a  kožených výrobkov SOTEX Brno o  pripravovanej zmene grafického symbolu na zákaz bielenia v norme ISO 3758, ako aj o požiadavke GINETEX-u uznať dvojročné prechodbné obdobie, v ktorom sa môžu používať oba symboly zákazu bielenia - prázdny i plný preškrtnutý trojuholník.

SOI  túto požiadavku  prijala a do 30. 4. 2010  akceptuje  pri kontrolách označovania textilných výrobkov obidva symboly.  Po tomto termíne bude platiť iba symbol  prázdny preškrtnutý trojuholník.

 

Zdroj ATOP

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly