Flash
Expo Riva  november 2019


Od októbra sa zmenilo vybavovanie reklamácií 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 18. 9. 2008 na svojom zasadnutí vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, kde sa okrem iného zmenil spôsob vybavovania reklamácií. Podľa Ministerstva hospodárstva SR zmierňuje zaťaženie predávajúceho pri vybavovaní reklamácie.

Dvojročná reklamačná lehota sa rozdelila na dve ročné obdobia, počas ktorých platí nový prístup voči reklamáciám. Ak spotrebiteľ uplatní právo reklamácie počas prvých dvanástich mesiacov, môže ju predávajúci odmietnuť len na základe odborného posúdenia a trovy za znalecký posudok znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ uplatní právo reklamácie počas druhých dvanástich mesiacov, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť. Predávajúci je povinný v doklade o reklamácii uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Náklady za vyhotovenie posudku znáša spotrebiteľ. Ak však posudok ukáže, že reklamácia bola oprávnená, náklady zaň predávajúci refunduje spotrebiteľovi. Ak reklamácia nebola oprávnená a posudok ukáže, že spotrebiteľ tovar používaním znehodnotil, náklady musí znášať on.

 

Darina Vitteková

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly