Flash


Inovácie a verejná bezpečnosť na európskom trhu 

1.-2. december 2008, Hengelo & Enschede, Holandsko

 

Hneď prvé decembrové dni patrili konferencii o bezpečnostných opatreniach v textilnom priemysle. Konferencia bola zameraná na inováciu priemyselných metód, a to v troch konkrétnych oblastiach. Odborníci najskôr prediskutovali podmienky potrebné pre inováciu, výsledky prieskumov a trendy v technológiách.

Nasledovala téma legislatívy a bariér, ktoré bránia inovácii, otázka štandardu a hľadanie spôsobu, ako zabezpečiť väčšiu bezpečnosť na pracoviskách. Prebehol tiež dialóg medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, kde sa obe strany podelili so svojimi aktuálnymi požiadavkami, pripomienkami a očakávaniami.

MaJe

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly