Expo riva 2020


Prierez veľtrhmi 

S očakávaním a obavami sledovala odborná verejnosť celej Európy, ako aj medzinárodná tlač, vývin a úspešnosť či neúspešnosť prvého tohtoročného veľtrhového diania. Situácia na veľtrhoch ukázala, že obavy sa čiastočne naplnili.

 

Nižšia spotreba obyvateľstva a od toho sa odvíjajúci pokles objednávok sa odzrkadlil v boji o existenciu mnohých textilných firiem, a tým, pravdaže, aj v počte vystavovateľov na veľtrhoch. Táto negatívna skutočnosť sprevádzala bez výnimky všetky veľtrhy, o ktorých píšeme na týchto stránkach. Sprevádzali ich úspornejšie sprievodné programy, jedným slovom, šetrilo sa, kde sa dalo. Spoločnú majú však aj pozitívnu stránku veci. Je ňou dobrá návštevnosť a kvalita vystavovaných kolekcií. Znamená to, že obchodníci potrebujú byť informovaní a že životaschopnosť textilných a odevných firiem ako celku nie je utlmená na minimum. Veľtrhy tak stále zostávajú primárnym miestom na rozvíjanie obchodných vzťahov, utváranie a budovanie osobných kontaktov.

 

Reportáže z niektorých veľtrhov, na ktorých sme sa my osobne alebo naši externí spolupracovníci zúčastnili, sme z priestorových dôvodov zaradili na našu webovú stránku aj s fotodokumentáciou. 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly