Flash
Expo Riva  november 2019


Obchodujeme s Európou - Portugalsko 

Portugalsko sa nachádza v západnej Európe, na Pyrenejskom polostrove, o ktorý sa delí so Španielskom. Zaberá z neho len 15 %. K Portugalsku patrí ostrov Madeira ležiaci 900 km južne od Lisabonu, a Azorské ostrovy, 1200 km západne od Lisabonu. Ekonomický pokles pretrvávajúci až do 20. storočia zapríčinil, že Portugalsko bolo považované za nestabilnú krajinu. Po vstupe do NATO a zmene myslenia sa Portugalsko stalo členom Európskej únie. Dnes patrí k vyspelým a kultúrne orientovaným krajinám.

Informácie o portugalskom textilnom a odevnom priemysle nám poskytla obchodná radkyňa Veľvyslanectva SR v Lisabone Zuzana Ščepánová.

Situácia na portugalskom textilnom a odevnom trhu zodpovedá ochranárskej politike a silnej tradičnej pozícii portugalského domáceho textilného priemyslu aj napriek snahe o prienik a rozširovanie sortimentu zo strany veľkých obchodných spoločností, etablovaných dovozcov zo susedného Španielska, ako aj tlaku lacnejších výrobcov z rozvojových a ázijských krajín. Tomu zodpovedá aj štruktúra dovozu týchto tovarov, kde vyše 80 % predstavujú suroviny a polotovary pre textilný priemysel a hotové výrobky majú len 19-percentný podiel z celkového objemu. Za rok 2006 predstavoval celkový dovoz tejto skupiny 3 084,8 mil. eur (rast 3 %) a za obdobie 1 - 8 mesiacov minulého roku 2 127,6 mil. eur, čo predstavuje 5,8 % podielu na celkovom dovoze krajiny.

Portugalský trh s odevmi je veľmi konzervatívny. Uprednostňujú sa produkty domácej výroby a spotrebitelia sú na ňu aj patrične hrdí.

Silné zastúpenie spomedzi zahraničných dodávateľov textilných výrobkov má predovšetkým susedné Španielsko. Portugalci si dosť potrpia na značkový tovar, okrem domáceho uprednostňujú najčastejšie už zaužívané španielske značky ako Massimo Dutti, Pedro del Hierro, Cortefiel a Carolina Herera. Celoeurópsky, resp. celosvetovo známe značky sú zastúpené menej výrazne. Portugalské značky, najmä pánske, majú stále väčší priestor na španielskom veľtrhu SIMM a táto spolupráca naďalej rastie.

Portugalsko stále patrí medzi chudobnejšie krajiny Európy, kúpna sila je neporovnateľne menšia ako susedného Španielska, čomu zodpovedá aj rozdielnosť stanovených cien na trhu. Pre atraktívnosť cien Španieli hojne navštevujú portugalské hraničné mestá hlavne v období výpredajov, ale aj relatívne vzdialenejší Lisabon a severné Porto, kde je najviac sústredený textilný a odevný priemysel.

V štruktúre portugalského dovozu zo Slovenska sa prejavuje značná nerovnomernosť - nie je sledovateľný súvislý trend aspoň za tri roky - raz vzrastie dovoz umelých vlákien a v nasledujúcom období prudko klesne - a pod. Za rok 2007 dosiahli umelé vlákna výrazný pokles. Pôvodnú úroveň si držia umelé strižné vlákna. Ostatné položky tvoria z hľadiska objemu zanedbateľné množstvá, ale vývoj ich importu do Portugalska je podobný.

Presadenie sa na portugalskom trhu s finálnymi výrobkami je pre celkový nedostatok záujmu, ochranu domácej produkcie, konzervatívnosť miestneho obchodu a už častokrát spomínanú nákladnosť vzhľadom na vzdialenosť obťažné nielen pre Slovensko, ale aj pre ostatné krajiny EÚ.

 

Špecifické črty obchodného rokovania v Portugalsku

Prevažnú časť zahranično-obchodnej výmeny realizuje Portugalsko s krajinami Európskej únie, v ktorej spôsob obchodovania je veľmi príbuzný zvyklostiam krajín západnej Európy, ale aj napriek tomu má Portugalsko určité špecifiká a rozdielnosti vzhľadom na svoju polohu a zloženie obyvateľstva.

Portugalský trh je značne konzervatívny (Slovensko patrí k menej známym krajinám), presadenie sa na trhu vyžaduje výbornú prezentáciu tovaru a následne systematický a častý osobný styk s partnerom. Partneri počas obchodného rokovania pripisujú z hľadiska dlhodobej spolupráce veľký význam serióznosti a spoľahlivosti obchodného partnera. Nárok na prezentáciu spoločnosti je vysoký, vhodné sú aj referencie o firme. Cena musí byť stanovená reálne, s ohľadom na svetové ceny a konkurenciu. Ponuka musí obsahovať všetky nevyhnutné náležitosti a jej podmienky treba dodržať.

Obchodné rokovania sa riadia rovnakými pravidlami ako v západnej Európe, obchodné stretnutia je vždy potrebné naplánovať, pripravujú sa s časovým predstihom. Vzhľadom na povahu Portugalcov treba počítať so zmenami pôvodne dohodnutých termínov alebo s meškaním partnerov. Malá pozornosť vo forme darčeka je vítaná.

Osobný, telefonický a písomný kontakt je bez znalosti jazyka obťažný. Portugalčinu nahradí frekventovaná angličtina, po nej nasleduje francúzština alebo španielčina (hoci jej rozumejú, neradi ju používajú), až nakoniec nemčina (len malá časť podnikateľov). Rovnaké jazykové zvyklosti a pravidlá platia i pre prospekty, katalógy, cenníky a inú sprievodnú obchodno-technickú dokumentáciu k výrobkom - i tu je po portugalčine najvhodnejšia angličtina, v žiadnom prípade sa neakceptujú písomnosti v slovenskom jazyku.

Platobný styk medzi Slovenskom a Portugalskom je bezproblémový. Miestne banky operácie sprostredkujú v ľubovoľnej mene, domáca mena je euro.

Kontaktné adresy vybraných portugalských inštitúcií:

 

Asociácie a zväzy textilného a odevného priemyslu v Portugalsku:

Associacao Textil e Vestuário de Portugal

www.atp.pt

www.portugalfashion.com

www.portugaltextil.com

 

Portugalská spoločnosť zameraná na podporu prílevu investícií:

www.portugalglobal.pt

www.port-chambers.com

www.investinportugal.pt,

www.portugalbusiness.com

 

Veľtrhy zamerané na oblasť textilného a odevného priemyslu v roku 2008:

www.fil.pt

31. 01 - 02. 02. 2008 Lisabon - Salao Profissional de Moda

 

04.- 05. 03. 2008 Porto - Modtissimo, Salão de Tecidos e Acessórios Europeus e Confecção Portuguesa

 

 

Obchodno-ekonomické oddelenie

Departamento Comercial e Económico

Zastupiteľský úrad SR v Lisabone

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA ESLOVÁQUIA

Av. Fontes Pereira de Melo, 19 - 7 dto.

1050 - 116 Lisboa, PORTUGAL

Tel.: (351) 21 313 99 84, Fax: (351) 21 358 33 09

E-mail: OBEO.Lisabon@economy.gov.sk

 

  Foto zš

Lisabon – na obrázku vľavo socha Cristus Rei
LisabonATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly