Expo riva 2020


Revoluční návrh, který pomůže všem 

Bez uhrazení dlužné faktury si firma nebude moci nárokovat DPH na vstupu (uplatnit nárok na odpočet). V další fázi by mohlo následovat i to, že by si firma, která nezaplatí za zboží, materiál či jiný výrobní prostředek nemohla „vynaložené prostředky" uplatňovat do nákladů/výdajů. Jednalo by se o jasný signál, že pokud si podnikatel bude chtít nárokovat DPH na vstupu a zároveň řádně uplatňovat náklady na podnikání, musí nejprve zaplatit. Tento systém by měl zlepšit platební morálku firem a vyčistit trh od těch, kteří žijí z peněz druhých.

V souvislosti se sílícími dopady světové finanční krize stále více firem hlásí potíže s druhotnou platební neschopností svých obchodních partnerů. Hospodářská komora České republiky proto v únoru jednala s Ministerstvem financí České republiky o řešení této situace. Na základě ohlasů podnikatelské veřejnosti hospodářská komora identifikovala několik návrhů, které by přispěly k řešení druhotné platební neschopnosti a které konzultuje jak s vládními, tak i opozičními představiteli. Klíčová opatření se vztahují zejména ke zdaňovacímu období daně z přidané hodnoty.

Řada daňových subjektů odvádí daň z přidané hodnoty měsíčně, aniž by měly zinkasované peníze z uskutečněných zdanitelných plnění, což se jim odráží v negativním výkazu cash-flow. Hospodářská komora České republiky proto navrhla zavedení specielního režimu pro platby daně z přidané hodnoty pro dobu krize, který by platil po několik měsíců, např. do 31. 12. 2010. Jde o to, aby plátci DPH získali možnost odvést daň z přidané hodnoty nikoli v okamžiku vystavení faktury, ale až po její úhradě. V této souvislosti je nutné rovněž diskutovat nastavení maximálního limitu splatnosti faktur (např. 30 dní) a rovněž okamžik uplatnitelnosti odpočtu daně z přidané hodnoty (až k datu úhrady závazku), ke kterému se daň z přidané hodnoty vztahuje. Pro státní rozpočet by tato úprava byla zcela neutrální.

Tento návrh má formu dočasného opatření pro období krize, které by platilo do konce roku 2010. Domníváme se, že tuto změnu uvítá každý daňový subjekt v České republice a výrazně pomůže firmám, které se potýkají s pozdními platbami od svých odběratelů," uvedl k návrhu prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Jde zejména o situaci, kdy daňový subjekt uplatní nárok na odpočet a zároveň uskuteční zdanitelné plnění, které zatají. Proto v této souvislosti navrhujeme, navázat evidenci DPH na úhradu, a to nejen na výstupu, ale i na vstupu. Subjekt, který si bude chtít uplatnit nárok na odpočet, bude „nucen" svému dodavateli včas zaplatit, protože jinak by nárok na odpočet nemohl uplatnit," dodal Petr Kužel.

Hospodářská komora bude diskutovat s Ministerstvem financí ČR o nastavení maximálních limitů pro splatnost „faktur", kde řada odběratelů platí svým dodavatelům v extrémně dlouhých lhůtách a podniky čekají na peníze mnoho měsíců. Za důležité se považuje i nastavení procesu rychlého navracení nadměrných odpočtů ze strany finančních úřadů. Současná doba vyžaduje rychlé jednání, proto se bude hospodářská komora snažit společně s ministerstvem financí dojít k takovému řešení, které bude adekvátně řešit tento problém.

 

 

 

 

Zdroj ATOK

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly