Expo riva 2020


Krize stupňuje tlak na individualitu, nápaditost obchodníků 

Výsledky jubilejního patnáctého ročníku konference Retail Summit 2009 potvrzují eskalaci tlaků na hodnotovou orientaci klientů. Stěžejním tématem, jež se neslo celým průběhem dvoudenního setkání, byla budoucnost obchodu v podmínkách globální krize. Té se věnoval i úvodní Diskusní panel CEO. Mezi zúčastněnými odborníky byli také Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Praha a Friedrich Fleischmann, ředitel mezinárodních retailových služeb, GfK Retail and Technology. Společnost GfK Praha patřila mezi zlaté partnery konference.

Prioritou je přemýšlet o prospěšnosti služby pro klienta
Ondřej Tomas řídil blok přednášek věnovaných aktuálním trendům v obchodu a poptávce, kde řečníci hovořili o změnách v preferencích zákazníků, možnostech v oblasti enviromentálního a energetického managementu a také o důležitosti kvality dat, jež jsou  klíčová při optimalizaci nákladů. „Umění pružné reakce na změny v poptávce klientů, optimalizace procesů spojená s kvalitou přenosu dat a informací, hospodaření s energiemi a surovinami - to jsou oblasti, o nichž okrajově hovoříme již nějakou dobu," komentuje téma Ondřej Tomas a dodává: „Například na Retail Summitu 2008 jsme v podobném bloku rozebírali odlišnosti v hodnotové orientaci klientů a preferencích nákupních míst v rámci regionu střední a východní Evropy. Ale teprve nyní, kdy se tyto trendy a vize potvrdily a nepříznivé ekonomické klima je nečekaně eskalovalo do mnohem větších rozměrů, je začínáme brát skutečně vážně. Čím dál častěji se objevují jako jeden z milníků našich firemních strategií."

Je nutné zaměřit se nejen na smysluplné snižování  nákladů, například díky zefektivňování všech procesů ve firmě, aby se činnosti nedublovaly a nedocházelo k plýtvání zdrojů, ale i na vlastní nabídku. Rozhodujícím faktorem je být vynalézavější, nabízet jednodušší řešení s přidanou hodnotou, dbát na individualitu klienta mnohem více než dřív a prioritně přemýšlet o prospěšnosti zboží nebo služby, kterou mu nabízíme," dokončuje generální ředitel GfK Praha.
Friedrich Fleischmann, ředitel mezinárodních retailových služeb, GfK Retail and Technology, moderoval diskusní panel na téma budoucnost nepotravinářského obchodu. Diskuse se zaměřila na trendy u zboží dlouhodobé spotřeby v zemích střední a východní Evropy v 

porovnání se Západem. Velký prostor byl věnován porovnání trendů prodeje přes internet a prodeje přes tradiční kanály. "Silným rozvojovým impulsem je zejména internet. Jen za  posledních deset let vzniklo v Evropě více než deset tisíc on-line shopů",  upozorňuje Friedrich Fleischmann. Ondřej Tomas ho doplňuje: „Tento fakt je jen dalším potvrzením  našeho loňského předpokladu, že se nadále bude stupňovat diferenciace nákupních míst. Lidé budou volit taková místa, která jsou jim pohodlná, snadno dostupná a šetřící čas, tedy internet a convenience stores."

 

Výzkum prokázal, že recese je realitou
Během prvního dne konference realizovala společnost GfK Praha ve spolupráci s organizátory akce soutěž o patnáct hodnotných cen k 15. výročí Retail Summitu. Účastníci soutěže, rekrutující se z řad účastníků konference, odpovídali na anketní otázky týkající se vývoje  maloobchodních tržeb, inflace a změn tržního podílu jednotlivých typů prodejen.  Výsledky ankety ukázaly, že celých 41 % se domnívá, že v letošním roce maloobchodní obrat poklesne. 27 % účastníků pak předpokládá, že obrat bude stagnovat, a naopak 32 % dotázaných na vývoj maloobchodního obratu nahlíží optimisticky a věří v jeho růst (viz graf 1).

 

 

 

MR02-45 Retail_Summit_2009-2.jpg


Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Praha, při vystoupení na Retail Summitu 2009.

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly