Expo riva 2020


Priority španielskeho textilného priemyslu 

Výraznú konzumnú brzdu pocítila v posledných mesiacoch španielska textilná a konfekčná brandža. V roku 2008 klesli španielske exporty o 0,6 % a vnútorný dopyt o 5,8 %. V Španielsku do tohto sektoru patrí viac ako 4000 malých a stredných firiem, ktoré tak ako okolité krajiny prežívajú spomalenie ekonomiky.

Podľa predsedu španielskeho textilného zväzu Fedecon Angela Asensia je španielska brandža pripravená čeliť kríze, firmy však predsa potrebujú finančnú podporu, pretože v procese rekonverzie sa už vložili obrovské investície do toho, aby Španielsko bolo na vnútornom, ako aj na zahraničnom trhu konkurencieschopné. Všetci sa však pozerajú na druhý polrok roku 2009 optimisticky. Prevláda názor, že trh sa bude od septembra reaktivovať.

Na zotavenie budú potrebné viac ako dosiaľ nové idey a iniciatívy. Úspech podnikateľa závisí od 70 percent na značke, od 30 percent na inovácii, a preto sa musí na tieto dva faktory klásť väčší dôraz. „Keď budeme klásť dôraz na inováciu, kreativitu a v zahraničí sa spoločne budeme prezentovať pod značkou krajiny, bude španielsky textilný priemysel ďalej rásť tak ako za posledné tri roky," hovoria odborníci.

 

 

 

 

 

Sprac. dv
Zdroj Ifema

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly