Expo riva 2020


Změnily se potřeby nájemců kancelářských budov? 

P1100313.jpg

Konsolidace obsazenosti a snižování počtu zaměstnanců budou hlavními činiteli ovlivňujícími poptávku po kancelářských prostorách v nejbližších dvanácti měsících. Nájemci s postupujícím poklesem ekonomiky taktéž přistupují k efektivnějšímu využití stávajících prostor," vyplývá z odpovědí 750 nájemců a pronajímatelů dotázaných při zpracování letošní studie European Landlord & Tenant Survey, kterou každoročně vydává mezinárodní realitní poradenská společnost Cushman & Wakefield.

Přes polovinu dotázaných nájemců uvedlo, že změnili a optimalizovali využití stávajících kancelářských prostor ať již systémem „desk sharing" (o jedno pracovní místo se dělí více zaměstnanců), tak třeba flexibilní pracovní dobou, která umožňuje lépe využívat volná pracovní místa v kancelářích. Celkem 60 % nájemců pak uvedlo, že chystají v letošním roce provést podobná opatření a zvýšit tak efektivitu využití kancelářských prostor.

Za posledních 12 měsíců pozorovalo vyšší intenzitu využívání kancelářských prostor na 40 % dotázaných a téměř celá třetina souhlasí, že tento proces bude pokračovat i v tomto roce. Průměrná plocha na jednoho zaměstnance se tak z loňských 12,8 m² snížila za poslední rok na 12,4 m². Nejvíce své kancelářské prostory redukovaly finanční instituce, kdy nejméně polovina z nich již sáhla za poslední rok ke snížení pronajatých prostor.

Jak nájemci, tak i pronajímatelé shledávají efektivnější využití kancelářských prostor jako možný nástroj boje proti ekonomickému propadu. Jen 9 % pronajímatelů a 26 % dotazovaných nájemců o efektivnějším využívání kanceláří zatím neuvažuje. V očekávání poklesu výše nájmů pak téměř polovina dotázaných nájemců hodlá znovu vyjednávat o výši stávajících nájmů či podpronajmout nadbytečné plochy. Podpronájem volných kapacit je především doménou britských společností, kdežto západní a střední Evropa upřednostňuje snížení výše nájmů. Oproti tomu relokace do levnějších prostor ve stejném městě či do jiného města nebo dokonce jiné země je v současné době vzhledem k velkým nákladům na stěhování na ústupu.

V České republice je situace obdobná. Společnosti se snaží optimalizovat své náklady a často se na nás obracejí s požadavkem o analýzu jejich stávající nájemní smlouvy i využití kancelářských prostor. Po vyhodnocení situace a zpracování finanční analýzy provozních nákladů pak společně s klientem vypracujeme strategii, ať už se jedná o renegociaci lepších nájemních podmínek, podnájem části prostor či relokaci a ukončení stávající nájemní smlouvy a následně ji aplikujeme. Daří se nám tak vylepšit finanční toky nájemců a v mnoha případech dosáhneme i okamžitých úspor, což je v současné ekonomické situaci priorita většiny podnikatelských subjektů," uvádí Radka Novak, vedoucího pražského týmu pronájmu kancelářských prostor Cushman & Wakefield.

Skutečná výše nájmů má podle studie klesající tendenci a tento pokles by měl i nadále pokračovat, přičemž téměř polovina pronajímatelů hodlá zvýšit pobídky nájemcům a jen 37 % dotázaných pronajímatelů hodlá snižovat výši smluvních (headline) nájmů. „I v České republice je patrná snaha pronajímatelů o zachování smluvního nájemného s tím, že jsou pronajímatelé připraveni navýšit pobídky či přistoupit ke stupňovanému nájemnému. Nicméně u méně atraktivních budov dochází i ke kombinaci snížení nájemného a navýšení pobídek. Naopak, u nejúspěšnějších budov v populárních lokalitách k žádné razantní změně cenové strategie nedochází," doplňuje Radka Novak.

Jde opravdu o velmi náročné období pro nájemce i pronajímatele. Nicméně nedostatek kancelářských prostor úrovně A v mnoha hlavních městech a současné omezení výstavby nových kancelářských budov by kancelářskému trhu mělo zajistit velmi dobrou pozici a tento trh by měl být velmi dobře schopen zareagovat na případný budoucí ekonomický růst," říká Eric Peeters, vedoucí oddělení evropských kancelářských pronájmů Cushman & Wakefield.

Velmi důležitou je pro nájemce i pronajímatele taktéž ohleduplnost k životnímu prostředí, kdy více než 40 % ze všech dotazovaných uvedla, že jejich společnost se v loňském roce na toto téma zaměřovala více než v letech předchozích a jen 5 % společností uvedlo, že tento faktor pro ně není až tak důležitý. „Každý nájemce chce ušetřit finanční prostředky a zelená témata do budoucna nevymizí, jelikož jsou již zakotvena v legislativě EU i jednotlivých zemí a samozřejmě i v jejich důsledku ušetří nájemci na nákladech za energie," uvádí Michael Creamer, vedoucí oddělení Client Solution společnosti Cushman & Wakefield.

Elaine Rossall, vedoucí evropského výzkumného týmu k tomu dodává: „Pronajímatelé, kteří staví kvalitní budovy, by měli mít i nadále dostatek poptávky po těchto prostorách, ale nájemci budou stále více náročnější ve svých požadavcích na prostory vhodné pro jejich účely. A jelikož poptávka po kancelářských prostorách bude mít v příštích dvanácti měsících sestupnou tendenci a naopak nabídka vzroste, tak jen dobré a kvalitní kancelářské budovy projektované přímo na míru nájemcům budou úspěšné."

 

 

 

 

 

 

Vít Šírek, Cushman & Wakefield
Ilustračné foto archív redakcie

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly