Expo riva 2020


PREŽIŤ FINANČNÚ KRÍZU 

Cushman & Wakefield oznamuje, že vytvára skupinu Resolution Group, tím realitných odborníkov z regiónu EMEA, ktorí ponúknu klientom koordinovaný prístup zameraný na maximalizáciu hodnoty ich individuálnych aktív, portfólia a pôžičiek, ktoré sa môžu v dôsledku pokračujúcej finančnej krízy dostať do najrôznejších problémov.

Nová skupina Resolution Group spája v rámci spoločnosti Cushman & Wakefield tím skúsených odborníkov špecializujúcich sa na riadenie aktív, finančnú analýzu, oceňovanie, lízing, správu nehnuteľností, investičný predaj, odpredaj pôžičiek, dlhové a ekvitné financovanie a podporu pri súdnych sporoch.

Resolution Group rýchlo vypracuje optimálnu stratégiu pre príslušnú nehnuteľnosť a umožní veriteľom, investorom a/alebo developerom optimalizovať hodnotu každého aktíva, a to vďaka dokonalej znalosti trhu, analytickej podpore a strategickým zdrojom Cushman & Wakefield. Obmedzí sa tak akékoľvek ďalšie zhoršovanie situácie aktív a zároveň sa maximálne využije ekonomický i fyzický stav danej nehnuteľnosti.

V Českej republike a na Slovensku sa bude skupina na riešenie problémov skladať z deviatich odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti na trhu a ktorí začleňujú kolegov v Poľsku a Maďarsku do vplyvu na celosvetovú sieť Cushman & Wakefield tak, aby dokázala rýchlo reagovať na domácu i medzinárodnú situáciu.

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly