Flash
Expo Riva  november 2019


Výsledky slovenského textilného a odevného priemyslu v roku 2008 

V priebehu roka 2008 vyprodukovali subjekty textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky (celkove 217 organizácií s 20 a viac zamestnancami) tržby v objeme 17,6 mld. Sk (tržby za vlastné výkony a tovar).

Produkcia tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesla o 9,9 %, v absolútnom vyjadrení o takmer 1,9 mld. Sk. Vo vyjadrení v EUR (priemerný kurz SKK voči EUR za 1.-12. 2008/2007) poklesla produkcia tržieb odvetvia o 2,7 %. Vývoj produkcie tržieb je predovšetkým dôsledkom poklesu tržieb z predaja na vývoz. Tržby z predaja na vývoz medziročne poklesli o 11,1%, resp. o 1,7 mld. Sk. Pokles tržieb z predaja na vývoz súvisí najmä so spevňovaním kurzu národnej meny. Kurz slovenskej koruny spevnil v porovnaní január - december 2008/2007 napr. voči EUR o 

7,37 % a voči americkému doláru až o 13,62 %.

Počet zamestnaných v textilnom a odevnom priemysle poklesol na 27,1 tis. osôb (v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 5,0 tis. osôb, resp. o 15,6 %).

Produktivita práce z tržieb vzrástla o 6,4 % (vo vyjadrení v EUR až o 14,9 %) a produktivita z pridanej hodnoty o 7,3 % (vo vyjadrení v EUR až o 15,6 %).

Výsledkom hospodárenia textilného a odevného priemyslu za január - december 2008 je strata vo výške 123,1 mil. Sk. V medziročnom porovnaní sa výsledok hospodárenia odvetvia zhoršil o 210,4 mil. Sk.

V textilnom priemysle poklesla produkcia tržieb za január - december 2008 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 12,0 % a zamestnanosť o 19,1 % (o 2,4 tis. osôb). V odevnom priemysle poklesla produkcia tržieb medziročne o 6,6 % a zamestnanosť o 13,3 % (pokles o 2,6 tis. osôb).

 

 

 

ATOP

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly