Flash
Expo Riva  november 2019


Šetrením ešte žiadna firma nevyrástla 

Významnú úlohu v dnešnom uponáhľanom a krízou zasiahnutom období má umenie komunikovať. Práve táto téma sa stala základným motívom odbornej konferencie Marketing a komunikácia, ktorú v polovici mája usporiadala v hoteli Crown Plaza v Bratislave akciová spoločnosť Ecopress.

Na úvod konferencie definoval pojem kríza šéfredaktor týždenníka Marketing & Media Daniel Köppl: „Kríza tu bola, je a bude. Ide o cyklickú periódu, ktorá sa dá veľmi ľahko odhadnúť. Krízy prinášajú vždy niečo nové a konjunktúra a kríza idú ruka v ruke. Faktom je, že za krízu môžu aj ľudia z marketingovej brandže prevažne s ekonomickým vzdelaním." Köppl je presvedčený, že aj priami zadávatelia reklamy (teda výrobné podniky) tým, že svojimi výrobnými programami dokázali zmazať rozdiel medzi krátkodobou a dlhodobou spotrebou tovaru majú na tom svoj podiel viny. To malo za následok nezmyselnú produkciu výrobkov, ktoré sa za podpory bánk stali dostupnými aj pre nekreditných spotrebiteľov. Výrobky dlhodobej spotreby, ako je elektronika, biela, čierna technika a autá sa tak dostávajú do kategórie krátkodobej spotreby a spotrebiteľovi sa ich neoplatí po dvoch rokoch opravovať, preto z ekonomických dôvodov jednoducho kúpi nový produkt. „ Základnou úlohou marketingu je pomáhať predávať a riadiť strategické plánovanie, čo žiaľ ľudia pracujúci v  marketingu nezvládli," dodáva k danej téme D. Köppl.

Typický pre krízové obdobie v oblasti marketingu je návrat k jeho efektivite. Jedným z prostriedkov efektívneho marketingu je directmarketing, forma oslovenia klienta prostredníctvom doručenia reklamného posolstva priamo do jeho rúk (časopisy, letáky...).

Je to prostriedok, ktorý uprednostňuje čím ďalej tým viac firiem ochotných investovať aj väčší objem financií, samozrejme, na úkor inej marketingovej aktivity" upresňuje D. Köppl. Ďalšou formou marketingového nástroja, ktorý môže prispieť k efektivite pri komunikácii medzi zadávateľom reklamy (resp. výrobcom) a adresátom reklamy, je lojality program, ktorý zahŕňa napr. vernostné súťaže, bonusové karty a rôzne iné formy zabezpečujúce zachovanie lojality k značke. V tomto prípade je však ťažšie nastaviť parametre kampane tak, aby sa dali odlíšiť propagované produkty od konkurenčných.

Odborníci odporúčajú v krízovom období taktiež znížiť produktové portfólio a zamerať sa na predaj značky a produktov, ktoré sú „in" a ich predaj je kontinuálny. Heslom marketingu nadchádzajúcich komplikovaných období podľa Daniela Köppla je - ochrana a pomoc pre spotrebiteľa.

Riaditeľka marketingovej komunikácie mobilného operátora T-Mobile Czech Republic Lucia Tarbajovská poukázala na to, že šetrením na marketingu aj v týchto ťažkých časoch spoločnosť skôr stráca, čo zhrnula do výstižnej vety „Šetrením žiadna firma nevyrástla." Poukázala najmä na nefunkčnosť súčasných kreatívnych tímov vo veľkých firmách a na ich obmedzovanie vedeniami veľkých korporácií. "Svetová kríza zároveň môže priniesť výrazné prechody v podnikateľských aktivitách jednotlivých firiem a je možno len otázkou času, kedy vstúpia do bankového biznisu telekomunikačné spoločnosti a kedy do telekomunikačného biznisu vstúpi napríklad internetový gigant, vyhľadávač Google, " poznamenala Lucia Tarbajovská.

Svoj prístup k marketingu a k médiám priblížila vo svojom vystúpení aj zástupkyňa spoločnosti Google Kateřina Holcmanová - marketing manažérka pre ČR. Google sa stal najdrahšou značkou na svete a podľa rebríčka Millward Brown Optimor je s viac ako 75,6 miliardy eur v porovnaní s predošlým rokom takmer o pätinu drahší ako v roku minulom. Kateřina Holcmanová odporučila dodržiavať nasledovné rady pri využívaní internetu ako marketingového nástroja - pozorovať, čo robia vaši konkurenti, vytvoriť si najefektívnejšiu dosiahnuteľnosť vlastnej stránky, využiť technológie, ktoré sú už dostupné, odlíšiť sa od klientov a kontrolovať si svoje aktivity na webe. Veľkú výhodu internetu vidí aj v tom, že klient môže samostatne pracovať s technológiou, ktorá už na trhu existuje a použiť ju na dosiahnutie vlastného cieľa.

Názory Josefa Havelku, pôsobiaceho v reklamnej agentúre Ogilvy Group CEE vo funkcii regionálneho riaditeľa pre strategické plánovanie, na marketingové aktivity a komunikáciu v období krízy si môžete prečítať na www.modarevue.sk

 

 

 

 

Text a foto Kamil Chmelár

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly