Flash
styl august 2019


NC State University North Carolina, Raleigh 

Nina Provaan

Největší universitou ve státě Severní Karolína USA je NC State. Mezi jejími mnoha fakultami zajímají významné místo NC State's College of Textiles and NC State's College of Design. Textilní fakulta - College of Textiles má mimo jiné katedry Textil & Oděv, Technologie & Management, Textilní inženýrství a Fakulta designu - College of Design se skládá z kateder architektury, urbanizmu, umění a designu, grafiky a průmyslového designu.

Nový, textilně-oděvní vzdělávací program Anni Albers

V roce 2001 vznikl jako inovativní spolupráce Textilní fakulty a Fakulty designu Vzdělávací program Anni Albers. Program výuky je pojmenován po výtvarnici a designérce Anni Albersové, absolventce Bauhausu, která emigrovala do USA během druhé světové války a přenesla výtvarné principy Bauhausu do práce textilní katedry. Na fakultě se vyučují vedle klasických výtvarných předmětů, jako je ruční tkaní a barvení, kresba a malba, návrhy textilních desénů, princip barev a světla, nejnovější digitální techniky výtvarného vyjádření, dále nejmodernější textilní technologie a management. Jednou ročně se koná velká módní přehlídka - Art to Wear vybraných prací nejlepších studentů. Studium v tomto programu je 3-5-tileté a je zakončeno bakalářskou, respektive magisterskou zkouškou. Absolvent získává tituly z obou fakult - Bachelor of Science z Textilní fakulty a Bachelor of Art and Design z Fakulty designu. Absolventi tohoto programu jsou žádanými specialisty a zastávají převážně vedoucí manažerská místa v oděvním a textilním průmyslu.

Univerzita vykazuje rozsáhlé zahraniční aktivity jak v přijímání zahraničních studentů na svých fakultách, v současnosti hostí studenty ze 100 zemí, tak formou vysílání svých řádných studentů do vlastních detašovaných univerzitních zařízení v mnoha zemích celého světa. Jedním z nich je NCSU Prague Institute, který pod vedením ředitelky, profesorky Dany Bartelt již od roku 2002 poskytuje vedle architektury a grafiky tříměsíční stáže s programem oděvního designu, divadelního kostýmu, historii evropské módy a módní ilustrace. Tato stáž, zakončená zkouškou z každého předmětu, je součástí studijního programu Textilní fakulty i Fakulty designu.

Ateliér odevného dizajnu NCSU v Prahe vedie akademická maliarka Nina Provaan Smetanová a MgA. Ladislav Provaan (pozn. redakcie).

Více informací o NCSU a studijních programech na www.ncsu.edu/grad/international-students

 

Sen noci svatojánské - študenti NCU Prague

07-Sen noc.jpgpráce študentov NCSU, Praha - názov modelu- Titánie Sen noci.jpg

ATOK
hong kong január 2019

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly