Flash


Jubilant módy 

45-4.jpg

Je to už 70 rokov, čo sa začala písať história spoločnosti MAKYTA a zároveň história odevnej veľkovýroby na Slovensku. Súčasná spoločnosť Makyta vznikla z pôvodnej firmy Rolný. Povolenie založiť prvú slovenskú továreň na odevy dostal Rolný 2. apríla 1939.

Z malej firmy vyrábajúcej úzky sortiment dámskej konfekcie a zamestnávajúcej 150 zamestnancov vznikla v nasledujúcich desaťročiach výrobno-obchodná spoločnosť zamestnávajúca niekoľko tisíc zamestnancov a vyrábajúca kvalitné a módne výrobky pre renomovaných európskych obchodných partnerov.

Kreativita v tvorbe kolekcií, kvalita výroby a flexibilita pri zabezpečovaní servisu zákazníkom dostali Makytu do postavenia najväčšieho výrobcu dámskej konfekcie na Slovensku. Tradícia a kvalita umocnená využitím najnáročnejších technológií odevnej konfekcie sa rozhodujúcou mierou podieľali na vytvorení pozície významného exportéra, ktorú si spoločnosť udržiava aj v súčasnosti, keď na export smeruje až 80 % produkcie.

Sedemdesiatročná história spoločnosti potvrdzuje, že pôsobenie Makyty v oblasti módy nie je náhodné, ale je postavené na profesionalite vychádzajúcej z dlhoročnej tradície výroby a hľadania ciest, ako zvyšovať úroveň kvality a úroveň služieb. O úspešnosti cesty, ktorú Makyta absolvovala, svedčia aj ocenenia, ako viacnásobné ocenenie Najlepší exportér SR, Najlepší výrobca roku 1998, Zlatá Fatima, ako aj získanie a obhájenie certifikátov ISO 9001-ISO/TS16949, STN EN ISO 9001 : 2008, normy SOŠ AQAP 2110/Z1 2005, normy STN EN ISO 14001 : 2005/ISO 14001 : 2004.

V tradícii dlhodobého a seriózneho podnikania pokračuje Makyta aj v súčasnom období, a to aj napriek výraznému sťaženiu podmienok na podnikanie, nadväzne na dopady globálnej krízy. Dopady globálnej krízy priniesli výrazný pokles zákaziek odevnej konfekcie u rozhodujúcich zákazníkov, ako aj ukončenie výroby autosedačiek, v dôsledku čoho bolo vedenie Makyty prinútené redukovať personál v dvoch výrobných závodoch s cieľom uchovať výrobu v základnom závode Púchov a v závode Námestovo.

Súčasným cieľom po redukcii výrobných kapacít je udržanie terajších zákazníkov vyššieho štandardu a oslovenie zákazníkov najvyššej cenovej úrovne. Dlhoročná tradícia, vysoká technologická úroveň a kvalita výroby spojené s rozšírením ponuky služieb sú predpokladom na naplnenie tohto cieľa.

45-1.jpg45-2.jpg45-3.jpgrezerva.jpg

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly