Expo riva 2020


Dotace až 120-tisíc Kč pro každou firmu 

Hospodářská komora České republiky uspěla ve výběrovém řízení agentury CzechTrade a stala se realizátorem projektu "Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2010 - 2012".

„Hospodářská komora je hrdá, že veletržní tendr vyhrála. Váží si toho, že může pomoci firmám navázat obchodní kontakty a proniknout na nová exportní teritoria," říká prezident HK ČR Petr Kužel.
České firmy a oborové asociace mohou získat dotaci ve výši až 120-tisíc korun na přímé náklady spojené s veletržní expozicí. Hospodářská komora navíc vystavovatelům zajistí marketingovou a komunikační podporu v místě konání veletrhu a komplexně vyřídí potřebnou administrativu spojenou s účastí na výstavní akci a s žádostí o dotaci. Díky své celorepublikové působnosti bude HK ČR poskytovat zájemcům také poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti na veletrhu.
Hospodářská komora při realizaci specializovaných veletrhů úzce spolupracuje s agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci projektu bude realizovat organizovanou účast více než 1400 firem na stovce zahraničních veletrhů během tří let. Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Počet účastí jednoho subjektu na veletrzích v rámci projektu není omezen. Nesmí být ale překročen limit veřejné podpory v rámci tzv. režimu „de minimis", který činí maximálně 200- tisíc eur během tří let. Specializované veletrhy v rámci tohoto projektu jsou vybírány s přihlédnutím na veletrhy s oficiální účastí České republiky. Více informací poskytne zájemcům HK ČR na telefonním čísle 266 721 300, mailové adrese veletrhy@komora.cz nebo na webových stránkách HK ČR: www.komora.cz/veletrhy.

www.komora.cz/Štefan Weber (krátené)

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly