Expo riva 2020


Změny v dovozu z Běloruska 

Dne 1. ledna 2010 vypršela bilaterální dohoda mezi EU a Běloruskem o obchodu s textilními výrobky. Od tohoto dne dochází ke dvěma zásadním změnám. Při dovozu některých textilních a oděvních výrobků pocházejících z Běloruska se od 1. 1. 2010 přechází na autonomní opatření při dovozu a změna se týká taky celních sazeb při vývozu.

Vývoz některých textilních a oděvních výrobků z Evropské unie do Běloruska již nadále nebude využívat preferenčních celních sazeb. Bělorusko je od 1. 1. 2010 členem celní unie, kterou vytvořilo společně s Kazachstánem a Ruskem. Celní sazby všech textilních výrobků jsou uvedeny ve společném celním sazebníku Celní unie Běloruska, Kazachstánu a Ruska, viz http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/default.aspx.

Omezení ve formě množstevních kvót uložených na dovozy některých textilních výrobků z Běloruska budou nadále pokračovat. V tomto smyslu bude změněno nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků z některých třetích zemí tak, aby zahrnula celkový objem kvót a rozsah výrobků. Zásilky některých textilních výrobků do Evropské unie, které budou propuštěny do volného oběhu od 1. ledna 2010, musí být v souladu s kvótami a systémem evidence podle ustanovení výše uvedeného nařízení. Tato ustanovení vyžadují, aby dovozci požádali o dovozní licence. Výše kvót na operátora a licence podle kategorie produktu budou přílohou nařízení.
Příslušné právní dokumenty, jimiž se dovozní režim pro některé textilní a oděvní výrobky z Běloruska od 1. 1. 2010 upravuje, byli publikovány v Úředním věstníku EU před koncem minulého roku.

Zdroj ATOK

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly