Expo riva 2020


Ako hľadať partnerov 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Colnou správou SR usporadúva 23. februára 2010 v Bratislave odborný seminár pod názvom Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích krajín.

Jeho cieľom je oboznámiť začínajúcich i potenciálnych exportérov a importérov o obchodnej politike, legislatíve, databázach, ako sú Market Access Database, Export Helpdesk, TARIC - Integrovaný colný sadzobník Európskeho spoločenstva a jeho využitie pri obchodovaní  s tretími krajinami.

Predbežný program:

9:00-9:30 Prezentácia siete Enterprise Europe Network (Oľga Némethová, NARMSP).
9:30-10:30 Prístup na trhy tretích krajín (mimo EÚ) a ďalšie aktuálne otázky obchodnej politiky EÚ z pohľadu dopadu na podnikateľskú sféru (colné kvóty a colné suspenzie, preferenčné systémy v zahraničnom obchode, antidumpingové a ochranné opatrenia a iné) - JUDr. Stanislav Kubinec, Ing. Julián Groch, MH SR.
10:30-11:00 Prestávka s občerstvením.
11:00-12:00 TARIC - integrovaná tarifa Spoločenstva - Ing. Baláž, Colná správa SR.
12:00-12:30 Otázky a diskusia.


Podmienky účasti:

Seminár bude v priestoroch Hotela Medium, Tomášikova 34 v Bratislave. Je určený začínajúcim a už existujúcim malým a stredným podnikateľom, ktorí obchodujú, resp. plánujú začať obchodovať so zahraničím. Účasť na seminári je bezplatná a je potrebné potvrdiť ju na prihlasovacom formulári najneskôr do 15. februára 2010 a zaslať na adresu: nemethova@nadsme.sk. Podujatie je organizované v rámci európskej siete Enterprise Europe Network a spolufinancuje ho Európska komisia.

Zdroj nadsme

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly