Expo riva 2020


Pokles vo všetkých ukazovateľoch 

Za obdobie január-november 2009 klesla produkcia tržieb v slovenskom priemysle oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka o 22,9 %. Počet zamestnaných poklesol o 16,8 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje prepad zamestnanosti o 95,9 tis. osôb. Negatívny vývoj produkcie tržieb a zamestnanosti v priemysle je sprevádzaný i poklesom produktivity práce. Produktivita práce v slovenskom priemysle za obdobie január-november 2009, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, klesla o 6,8 %.

Vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov klesla za prvých jedenásť mesiacov roka 2009 produkcia tržieb medziročne o 26,9 %. Počet zamestnaných v týchto odvetviach klesol o 24,3 %, čo je o 11,7 tis. zamestnaných menej ako v novembri 2008. Celkove pracuje v týchto odvetviach ku koncu novembra 36,6 tis. osôb. Za prvých jedenásť mesiacov roka 2009 klesla produktivita práce v odvetví výroby textilu, odevov, kože a kožených výrobkov medziročne o 3,6 %.

ATOP, D. Gajdúšek
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly