Expo riva 2020


Európa potrebuje zvýšenie konkurencieschopnosti 

Zdroj: Euratex

Brusel sa opäť stal dejiskom generálneho zhromaždenia Európskej odevnej a textilnej konfederácie - Euratexu. Konalo sa 10. júna 2010 a zúčastnilo sa na ňom viac ako 160 odborníkov z celej Európy. Stretnutie sa nieslo v duchu myšlienky podpory európskeho odevného a textilného priemyslu.

 

Poprednou postavou zhromaždenia bol viceprezident Európskej komisie Antonio Tajani. Podľa neho sa priemysel musí v nasledujúcich rokoch popasovať s:

- posilnením inovácie ako dôležitej súčasti zvýšenia konkurencieschopnosti v priemysle, adekvátnou podporou programov EÚ

- zabezpečením efektívnejšieho využitia surových materiálov, vody a energie

- posilnením systémov a programov na vytvorenie lepšieho konkurenčného prostredia a zvýšením aktivít malých a stredných podnikov (ako napr. združovanie, prístup k financiám, redukcia transakčných nákladov)

- podporou kvalifikovanej pracovnej sily v EÚ a využitím európskych priemyselných možností

- podporou globalizácie v oblasti, podporou jednotlivých veľtrhov v rámci EÚ a ich zbližovaním.

Tajani priznal, že je pre neho veľkou výzvou „vrátiť situáciu do starých koľají". Je však  optimistický a verí v úspech. Zdôraznil, že ďalších päť rokov jeho mandátu sa bude snažiť o vytváranie zdravého konkurenčného prostredia v textilnom i odevnom sektore.

Prezident EURATEXu Dr. Peter Pfneisl povedal: „Chcem sa poďakovať viceprezidentovi Tajanimu za jeho skvele odvedenú prácu v tomto náročnom období, aj zato, že podporuje myšlienku lepšej koordinácie medzi priemyselnou a obchodnou politikou. Obe politiky by sa mali vzájomne dopĺňať a podporovať. Mali by slúžiť  vývozcom, posilniť výrobnú základňu v Európe a oživiť európsky textilný a odevný trh." 

Predstaviteľka ACEI (Aliancie pre konkurencieschopný európsky priemysel) Teresa Presasová uviedla kľúčové priority, ktoré boli nedávno publikované aj vo vyhlásení „Pusťme sa do novej industriálnej politiky". S odvolaním sa na nedávne politické iniciatívy, ktoré sa ukázali ako „príliš ambiciózne, nerealistické a dokonca protikladné" povedala: „Potrebujeme triezvejší pohľad na súčasnú situáciu, aby sme dokázali rozoznať aktuálne zmeny v priemysle. Európa dokáže uspieť len vtedy, ak bude otvorená novým partnerstvám a bude schopná koordinovane konať!"

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly