Expo riva 2020


Kam smeruje indický textilný priemysel 

New Dillí/ Kamil Chmelár

Foto archív redakcie

 

Počas našej návštevy Indie v rámci Obchodnej misie slovenských a českých obchodníkov mala naša redakcia možnosť stretnúť sa s významným predstaviteľom indického textilného priemyslu Dr. Sailen Kumar Chaudhurim, ktorý pôsobil  viac ako 25 rokov v jednej z najväčších firiem vlnárskeho priemyslu Woolmark Company.

 

Dr. Chaudhuri pôsobil aj ako krajský predseda pre indický subkontinent (Country Head Indian Subcontinent) a  globálny vedúci bytového textilu (Global Head Interieor Textiles) v spoločnosti Australia Wool Inovation .

Je členom významných inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom vlákien a technológiou ich spracovania, napr. University of Manchester UK, Master of Technology Indického technologického inštitútu (IIT) v Dillí, či Výkonného indického výboru kobercovej technológie. Päť rokov zastával funkciu predsedu Textilného inštitútu severnej Indie.

Jeho postrehy, fakty i cenné rady o indickom textilnom priemysle vám prinášame v nasledujúcom rozhovore. Svoje otázky mu môžete adresovať aj priamo na sailenchaudhuri@3i-india.com.

 

MR: Ako sa mení štruktúra indického hospodárstva ?

Dr. S.K. Chaudhuri: Vývoj a štruktúra indického hospodárstva sa od roku 1950 do sledovaného obdobia v roku 2007 zmenila od prevažujúceho poľnohospodárstva, kedy mal tento sektor 55,4% zastúpenie až k dnešnému 18%-nému podielu. Priemyselná produkcia je v dnešnej dobe zastúpená dvadsiatimi percentami a najväčšiu zmenu môžeme vidieť v sektore služieb, kde je veľkým prekvapením 62%-ný  podiel z celkového hospodárstva.

 

MR: Aká je štatistika a vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) v indickom priemysle?

Dr. S.K. Chaudhuri: Podľa dostupných údajov bol rast HDP v roku 2006 - 2007 až 9,4 %.  Orientácia exportu sa od roku 2000 znásobila o 180 %  na 124 600 mil. USD a dôležitý parameter importu sa oproti spomínanému roku zvýšil o 259 %, a to na 181 300 mil. USD. Nechcem čitateľov obťažovať zbytočnými číslami, ale nemôžem si dovoliť neuviesť ešte jeden ekonomický parameter, a to zahraničné devízové rezervy, ktoré  boli v roku 2007 na úrovni 199 179 mil. USD. Podľa Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky bude mať India v roku 2010 - 2011 pravdepodobne deväťpercentný rast HDP, pričom prognóza indickej vlády je okolo + 8,5%  HDP.

 

MR: Aké je celosvetové postavenie indického textilného priemyslu?

Dr. S.K. Chaudhuri: Pri štruktúre našej populácie, ktorá je po Číne najväčšia na svete, tvorí strednú triedu cez 150 miliónov spotrebiteľov. Tento fakt sa odzrkadľuje aj v domácej spotrebe textilných a odevných výrobkov, ktorá podľa prieskumu na rok 2010 bude až v sume 45 miliárd USD.

 

MR: Aké sú slabé stránky textilného priemyslu v Indii?

Dr. S.K. Chaudhuri: Zlá infraštruktúra, vysoké energetické náklady na výrobu, zlé pracovné výkony a nedostatočné technologické zázemie. Čo sa týka obchodu s vlnou aj bavlnou, tam podľa mňa pôsobí viacero faktorov, ktoré sú hlavnými dôvodmi negatívneho rastu obchodovania s týmito komoditami. Je to kolísanie ceny surovej vlny spolu s faktom, že miestna spotrebiteľská klíma nie je naklonená v prospech jej spotreby. Indický miestny trh uprednostňuje textilné zmesi, pričom často ide o zmesi, ktoré sú na samotnú vlnu chudobné. Takisto bavlna na náš trh prichádza už so špičkovými inováciami. Problém, zodpovedný za spomínaný negatívny rast je aj v tom, že nijaká z veľkých vlnárskych firiem sa neangažovala v akejkoľvek propagačnej akcii s cieľom získať pomoc od vládnych inštitúcií, priamo zodpovedných za propagáciu a nezabezpečila tak vlne plnú vládnu podporu.

 

MR: A silné stránky?

Dr. S.K. Chaudhuri: Našimi silnými stránkami sú veľká výrobná kapacita podnikov, rast exportu, obrovský potenciál domácej spotreby, jazykové schopnosti (angličtina je obchodným jazykom na celom svete a v Indii je úradným jazykom), lacnejšia a kvalifikovaná pracovná sila, ktorá je k dispozícii vo veľkom objeme a základy dobrého právneho systému.

 

MR: Na vlastné oči sme sa mohli presvedčiť, že maloobchodný predaj a explózia   

komerčných obchodných centier ide ruka v ruke s domácou spotrebou. Aký tu vidíte

potenciál?

Dr. S.K. Chaudhuri: Maloobchodný obrat v Indii sa odhaduje na 200 miliárd USD 

a moderné obchodné centrá sa objavujú po celej Indii. Z veľkých miest ako Dillí, Džajpúr, 

Bombaj , Madras a Kalkata sa developeri začínajú zameriavať už aj na menšie mestá, aby

zabezpečili čo najlepšiu dostupnosť aj pre nižšie a stredné kúpyschopné triedy.

 

MR: Bytový textil (koberce) je tiež jedným z dôležitých vývozných artiklov Indie. Aké   

vidíte možnosti indických exportérov v tejto oblasti a spoluprácu s nimi?

 Dr. S.K. Chaudhuri: Tento priemysel má v Indii dlhú tradíciu a predstavuje taktiež obrovský 

 potenciál pre zahraničné trhy. V roku 2003 predstavoval vývoz 614 mil. USD a do 

 roku 2008 vzrástol na 876 miliónov USD ročne. India je významným výrobcom ručných kobercov, ktoré sú obľúbené najmä na globálnych, ale aj rozvíjajúcich sa  trhoch najmä pre svoj pomer kvalita versus cena. Samotná India s 34%-ným podielom na  svetovom trhu vo výrobe kobercov perspektívu má a záleží len na nás, ako si túto pozíciu udržíme. S novým projektom, ktorý je založený na princípe kontroly nad výrobným procesom zo strany objednávateľa a aj výrobcu prichádza iniciatíva našej medzinárodnej agentúry (agentúra 3i Group). Naše motto je „Kontrola plus služby" a s našimi 35 ročnými  skúsenosťami, vedomosťami  a odbornými znalosťami v tejto oblasti sa viditeľne odlišujeme od iných agentúr. Okrem indických výrobcov sa naša činnosť kontroly vzťahuje aj na produkty vyrobené v  Číne a v juhovýchodnej Ázii. Aby sa zabránilo problémom pri výrobe, má náš klient znalecký posudok počas on-line kontroly ihneď, s možnosťou okamžitej nápravy kvality a prípadných zmien podľa jeho požiadaviek. Aj s týmito nákladmi zostávajú  výrobky konkurencieschopné v ktorejkoľvek kategórii.

 

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly