Expo riva 2020


Upozornenie pre platiteľov DPH 

Zdroj: drsr Banská Bystrica

V nadväznosti na zmenu zákona o DPH od 1.1.2010 a zavedenia nového systému vrátenia DPH medzi štátmi Európskeho spoločenstva sa zmenil termín na podanie žiadosti o vrátenie DPH.

Žiadosť o vrátenie DPH za rok 2009 sa podáva najneskôr do 30.9.2010.

 

Podľa zákona registrovaný platiteľ DPH uplatňuje nárok na vrátenie DPH v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Daňového riaditeľstva SR.

Platitelia budú môcť vyplniť aj podať žiadosť o vrátenie DPH cez elektronický portál www.drsr.sk prostredníctvom elektronickej komunikácie. Podanie žiadosti o vrátenie DPH je novou službou autorizovaných elektronických služieb (AES). Aby platiteľ mohol získať prístup k AES je potrebné, aby sa zaregistroval na elektronickom portáli a autorizoval sa na príslušnom miestnom daňovom úrade.

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly