Expo riva 2020


15 ROKOV MÓDA REVUE 

redakcia.jpg

Čím by mohol byť rok 1996 zaujímavýmTým, že prezidentom SR bol Michal Kováč, vládla koalícia pod taktovkou HZDS a Horehroním sa prehnala mimoriadne silná veterná smršťČi faktom, že z kultúrnej scény navždy odišli také osobnosti ako český herec Miloš Kopecký, slovenský Vlado Müller, alebo americká speváčka Ella FitzgeraldováAlebo tým, že ešte vo vtedy existujúcej Ozete vyrobili viac ako 3 milióny kusov pánskej konfekcieRok 1996 si ľudia uchovávajú v pamäti z rôznych dôvodov a mnohí ani nemajú dôvod si  ho zapamätať.

 

Rok 1996 je pre našu redakciu významným rokom - rokom narodenia. Vtedy sa časopis Móda revue po prvý raz predstavil na veľtrhu Styl a Kabo v Brne. <<1>> Dvadsať stránok formátu A5 pokrývali prezentácie textilných firiem a rubriky, z ktorých sa niektoré zachovali dodnes. Druhé číslo malo 34 strán, tretie už 50.

- V septembri sme vyhlásili prvú súťaž Zlatý páv, ktorá motivovala vystavovateľov stvárniť svoje expozície s čo najväčšou kreativitou a originálnou estetikou. Počas jej niekoľkoročného trvania vyústila do rivality a niekedy dokonca aj menšieho lobbizmu.

- Našou veľkou oporou sa stal uznávaný textilný odborník Stanislav Teršl, ktorého články posunuli náš časopis medzi odborné médiá. Prvou šéfredaktorkou bola Eva Krajmerová. Spomíname si, ako nás niektorí ľudia z branže odhovárali od zámeru vydávať takéto médium, niektorí nám dokonca predpovedali rýchly zánik...

1997 -  ako všetko, aj časopis si spočiatku hľadal svoju tvár a kým dosiahol dnešnú podobu, prešiel dlhým vývojom. Pristúpili sme k prvej významnej zmene. Každé číslo sme zamerali obsahovo na inú komoditu. Rozsah sa vo štvrtom čísle tohto roka rozrástol na utešených 68 strán a urobili sa tiež malé kozmetické úpravy v grafike. Dôvera čitateľov rástla.

1998 - je prvým prelomovým rokom vo vývine časopisu. Kvôli rýchlo rastúcemu počtu strán sme prešli od štvrtého čísla na dnešný formát A4, s čím samozrejme súvisela ďalšia zmena grafickej úpravy. Aj pri väčšom formáte narástol v tomto čísle počet strán na 72. Tým sme všetkých skeptikov presvedčili, že nie sme ochotní túto scénu tak rýchlo opustiť. Druhou šéfredaktorkou sa stala Mgr. Mária Teplanová. 

2001 - časopis sme začali tlačiť na kvalitnejšom lesklom papieri, rozhodli sme sa pre ďalšie grafické vylepšenia a pre jasnejšiu obsahovú štruktúru. Zmena nastala aj na poste  šéfredaktorky, ktorou sa stala Mgr. Darina Vitteková.

2003 -  pre komfortnejšie čítanie sme zvolili exkluzívnejší papier vyššej gramáže aj na vnútorné strany a začali sme klásť väčší dôraz na kvalitnejšie a rozsiahlejšie informácie. Posilnili sme prezentáciu časopisu v zahraničí, kde sa dostával do výraznejšieho povedomia predovšetkým veľtrhových správ. Organizátori dizajnérskych súťaží začali pozývať zástupcov redakcie na účasť v porotách.

2004 - je snáď najvýznamnejším prelomovým rokom vo vývine časopisu. V tomto roku sa Slovensko stalo členom NATO a Česká aj Slovenská republika sa stali členmi Európskej únie.

■ V apríli vychádza Zlaté číslo Móda revue. <<2>>  Počnúc ním rozširujeme počet redakčných strán pre lepšiu informovanosť našich čitateľov a ako časopis s pôsobnosťou v Čechách aj na Slovensku začíname publikovať v oboch jazykoch. Zlaté číslo vo formáte A4 malo 72 strán na kvalitnom leštenom papieri. Našu aktivitu ocenili inzerenti zvýšeným záujmom o reklamu, čo sa prejavilo najviac na augustovom čísle, ktoré narástlo na 84 strán, na čo už šitá väzba nestačila a bolo potrebné prejsť na väzbu lepenú.

■ V lete 2004 sme v spolupráci s našou talianskou dopisovateľkou pani Svatavou Vynal zorganizovali účasť vybraných študentov stredných škôl na dizajnérskej súťaži Moda Live Mediterraneo, ktorá sa konala na Sicílii. Riaditeľka vydavateľstva Ing. Silvia Chmelárová bola členkou poroty. Práve pani Svatava Vynal nás verne sprevádzala od narodenia až po dnes, dodávala nám nevyčerpateľnú energiu, doslova nás zasypávala nápadmi a nezištne nám pomáhala. Patrí jej za to veľká vďaka.

■ Vzniká Spolok abonentov Móda revue, ktorého prostredníctvom poskytujeme predplatiteľom výhody bezplatnej informačnej služby.

■ Od tohto roku sme až do roku 2008 uverejňovali dočasnú rubriku Obchodujeme s Európou, ktorá čitateľom poskytovala cenné informácie ako obchodovať s krajinami EU. O tom, že rubrika bola úspešná, svedčili mnohé telefonáty čitateľov, dožadujúcich sa podrobnejších informácií.

■ V snahe podporiť výrobu a dovoz módneho tovaru sme v spolupráci s výstaviskom TMM Trenčín odštartovali novú súťaž TOP TREND.

■ V spolupráci s Veletrhmi Brno sme iniciovali mimoriadne úspešnú súťaž Green Design  

určenú pre študentov stredných škôl.

■ Z listov čitateľov sme sa dozvedeli, že náš časopis čoraz častejšie používajú stredné školy ako doplnkové informačné médium pri vyučovaní. Cítili sme sa tým veľmi poctení, a preto sme do života uviedli ďalšiu úspešnú rubriku - Kde sa rodia návrhári, informujúcu o možnostiach odborného štúdia na Slovensku , ako aj o úspechoch a odlišnostiach stredných odborných škôl.

■ 30. apríla 2004 nás vo veku 75 rokov opustila naša dlhoročná prispievateľka Věra Hrubá. Spoluprácu s touto renomovanou novinárkou sme si veľmi cenili, jej články objavujúce sa  najčastejšie v rubrike Portréty sa čítali jedným dychom.

2005 - európske aj ázijské veľtrhové správy nás akceptujú ako významné odborné periodikum a prostredníctvom reklamy v časopise pravidelne komunikujú s čitateľmi.

■ 17.1.2005 náhle zomiera generálny tajomník ATOPu Ing. Pavol Jakubík, ktorý nás počas svojho pôsobenia podporoval cennými radami.

- V auguste vydávame zatiaľ najrozsiahlejšie číslo na 88 stranách. Náš redakčný tím - zľava Svatava Vynal, Judka Jergušová, Darina Vitteková, Kamil Chmelár, Silvia Chmelárová, Iveta Ledererová

2006 - v druhom čísle tohto roka sme uverejnili prvú špeciálnu prílohu na tému šport. Odvtedy počas nasledujúcich dvoch rokov vychádzali tematické prílohy niekoľkokrát, až kým sme nevyčerpali všetky podstatné témy.

■ V októbri sme po prvý raz uviedli časopis na internete, aby sme čo najviac rozšírili jeho dosah aj na čitateľov - konečných spotrebiteľov. Inzerentom sme zabezpečili priamy link na ich webovú stránku.  

2007 - tak ako sa menia trendy módy, tak sa menia aj trendy vizuálneho stvárnenia časopisu. Časopis sme obliekli do nových šiat a pristupujeme k dosiaľ poslednej výraznej zmene grafickej úpravy časopisu, ktorú čitatelia prijali veľmi pozitívne. Ako v tom čase v editoriáli uviedla šéfredaktorka Darina Vitteková: „Mať za sebou takých skvelých čitateľov nám dáva pocit istoty. Vďačíme vám za to, že sme tam, kde sme - bez vás by naša cesta nebola cestou zmien..."

2008 - svet zasiahla ekonomická kríza a aktivity vo všetkých oblastiach sa utlmujú. Mnohé firmy textilnej branže, ktoré s nami roky úzko spolupracovali končia alebo obmedzujú činnosť. V predstaviteľoch  mnohých z nich sme stratili milých priateľov.

■ Napriek tomu sme investovali do prehľadnejšej a profesionálnejšej vizualizácie webovej stránky, na ktorej dodnes uverejňujeme všetky informácie a fotografie, ktoré sa nevošli do časopisu alebo sú aktuálne medzi jednotlivými vydaniami.

2010 - naša redakcia pripravila zahraničnú obchodnú misiu do Indie, na ktorej sa zúčastnilo 13  podnikateľov zo Slovenska aj Čiech. O  jej úspechu sa dočítate už v tomto čísle.

 

Dovŕšili sme 15. rok života. Tieto roky nám priniesli veľa radosti a obohatili náš život o spoznanie mnohých vzácnych ľudí.

Ďakujeme.

 

 

Necenzurované:

 

Doc. ak. mal. Josef Ťapťuch

Doc. ak. mal. Josef Ťapťuch, profesor Stylu na FORMAMOD v Paríži a vedúci ateliéru Módnej tvorby na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe

„Média mají obecně jen dva způsoby jak uchopit ten užasný kulturní fenomén, kterému říkáme móda. Buď je to exploze barev, kabelek, botiček, outfitů, tícíci různých trendů na každou sezónu a dalších prkotin se zaručenými návody jak být IN, neutuchajícími historkami o nanebevstoupení dalších a dalších fashion designérů, nových top-modelek a nekonečnými informacemi z módních přehlídek s naprosto geniálními, ale stále se opakujícími modely...tady je permanentní riziko, že je to stále stejné, plytké a často naprosto pitomé...

A jako druhá alternativa se jeví v časopisech jiného druhu pohled na módu přísně informativní, technický a ekonomický, plný čísel, analýz, průzkumů a grafů, v zásadě jen pro odborníky, manažery, ekonomy a zpravodaje o karachujících konfekčních fabrikách...to je pro změnu zase suchopárné, nezábavné a někdy velmi deprimující...

Moda revue si našla za posledních patnáct let třetí cestu - informuje zábavným způsobem, nabízí sice také trendy, ale zároveň vysvětluje, kde se vzaly, radí a nepoučuje, ekonomiku a marketing představuje jako kreativní vědu, články o módních tvůrcích nezavánějí nikdy bulvárem a hlavně, nemíchá hrušky s jabkama, když píše o konfekci, tak je to o cenách, číslech z prodeje a rentabilitě výroby a když presentuje módní tvorbu, tak to je o kumštu, kvalitě materiálů a dobrém řemesle...

Díky."

 

Lydia Eckhardt

Módna návrhárka Lýdia Eckhardtová

„V záplave množstva časopisov sa veľmi rada utiekam k informáciám oslobodených od bulvárnych nánosov či zámerných zavádzaní. MÓDA REVUE jednoznačne k nim patrí. Je to neuveriteľné, ale s MÓDOU REVUE žijem priam od jej začiatkov. Časopis - jediný tohto druhu na Slovensku - mi podáva každý druhý mesiac informácie, ktoré si veľmi rada osvojím. Do ďalších rokov prajem časopisu MÓDA REVUE  množstvo spokojných čitateľov, ku ktorým patrím aj ja a verím, že si zachová naďalej čistotu novinárskej reči, ktorú si v tomto titule tak vážim."                

 

Doc. Júlia Sabová

Doc. Júlia Sabová, vedúca ateliéru odevného dizajnu VŠVU v Bratislave

„Časopis MÓDA REVUE je vysoko odborný a úzko špecializovaný v oblasti

textilného priemyslu a módy. Prináša aktuálne informácie zo svetového diania v

tejto oblasti. Tým, že redaktorky navštevujú osobne veľtrhy, súťaže a prehliadky,

prinášajú postrehy a odborne fundované reportáže. Aj z môjho postu vedúcej ateliéru odevného dizajnu som veľmi rada, že existuje takýto časopis, najmä kvôli bohatým informáciám, ktoré využívajú aj naši študenti. Veľká vďaka patrí redakcii aj za to,

že prezentuje aktivity nášho ateliéru a úspechy študentov."

 

Ing. Anna Strečková

Ing. Anna Strečková, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka MODEX, a.s.

„Svet módy je miesto, kde sa dá nájsť mnoho informácií, pocitov a emócií, pestrofarebnosť, krása, rôzne posolstvá... A takýto je už 15 rokov i časopis MÓDA revue. Nedá mi nevysloviť poďakovanie jeho tvorcom za to, že prostredníctvom stránok MÓDA revue prinášajú na Slovensko vietor svetových trendov a veľa zaujímavých informácií pre tvorcov, výrobcov, ako i všetkých, komu módne novinky nie sú ľahostajné.

Veľmi si vážim prístup k spolupráci  a empatiu tímu MÓDA revue počas našej dlhodobej spolupráce a prajem mu, rovnako ako stránkam časopisu, mnoho úspechov a šťastnú progresívnu cestu svetom módy i v ďalších rokoch a vydaných číslach. Tak ešte raz, všetko najlepšie k narodeninám, MÓDA revue."

 

PaedDr. Ľubica Mrvová, Katedra priemyselného dizajnu FPT TN UNI, Ružomberok

 „Časopis MÓDA revue patrí k tým stáliciam časopisov na Slovensku, ktoré nestratili po dlhé roky svojho pôsobenia svoju tvár. Prináša množstvo zaujímavých postrehov, reportáží a noviniek z oblasti odevného priemyslu a módneho diania. Oceňujem hlavne aktuálnosť a odbornosť článkov a pestrú fotodokumentačnú časť. Myslím, že medzi komerčne založenými časopismi, ktoré prinášajú módu hlavne ako reklamný artikel je skôr výnimkou. Je podnetný pre všetky generácie čitateľov, ktorí sa zaujímajú o oblasť módy a dá sa prečítať od začiatku do poslednej strany. Prajem celej redakcii veľa elánu do ďalšej práce a teším sa na ďalšie čísla."

 

Ing. Martin Kárych, Altra a.s.

„Časopis v posledních letech výrazně zvýšil svou grafickou úroveň. Současně spolu s tímto se průběžně zlepšuje obsahová náplň. Odborné články jsou doplněny novými a aktuálními informacemi z oboru, což přispívá k vyšší čtivosti časopisu nejen pro odbornou veřejnost, ale i širší spektrum čtenářů."

 

Ing. Ivana Frydrychová, podnikateľka, absolventka Vysokej školy strojárenskej a textilnej v Liberci

Jsem předplatitelem už poměrně dlouho. Pokud by se mi časopis nelíbil, předplatné bych zrušila. Časopis se mi ale líbí po odborné i estetické stránce. Je to jeden z mála odborných časopisů  zaměřených na textil a módu. Pro mne je to také jedna z mála možností, jak si udržet odbornost a přehled v textilním oboru. Časopis se mi líbí a i nadále budu předplatitelem.

 

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly