Expo riva 2020


Obnovenie funkčnosti ešte nie je všetko 

Čitateľka si kúpila neznačkovú cestovnú tašku za 39 eur. Tri dni po kúpe sa manipuláciou pri preprave leteckou spoločnosťou taška roztrhala. Čitateľka poškodenie na letisku bez meškania reklamovala u príslušnej leteckej spoločnosti. Zákon v tomto prípade hovorí jasne - tašku treba dať opraviť a ak sa opraviť nedá, treba o tom predložiť písomné vyjadrenie. V každom prípade náklady či už na opravu, alebo celkovú cenu tašky, znáša letecká spoločnosť.

Čitateľke v opravovni povedali, že tašku možno opraviť tak, že poškodenú časť prekryjú iným materiálom, pričom spomínaná oprava bude stáť 6 eur. Po konzultácii s právnikom sa dozvedela, že pokiaľ taška bude spĺňať svoj účel, nemá právo na preplatenie celej sumy aj napriek tomu, že jej dizajn je znehodnotený. Podotýkame, že taška v čase prepravy bola plná asi z troch štvrtín, čo znamená, že nemala nadváhu a nebola preplnená. Čitateľka sa však s vysvetlením právnika nestotožňuje. Zaujímalo nás, či tento postup platí aj v prípade, ak si zákazník kúpi značkový tovar za oveľa vyššiu cenu. Tiež by platilo, že „zaplátaný" Louis Vuitton v cene napríklad 600 eur je plnohodnotný s nezaplátanou taškou tej istej značky?

V prípade opravy, či už ide o reklamáciu, alebo ako v tomto prípade o poškodenie zavinené leteckým prepravcom, by mali byť obnovené pôvodné úžitkové ale aj estetické vlastnosti - zvlášť keď ide o prakticky úplne novú, takmer nepoužívanú vec. Estetické hľadisko nemožno ignorovať, keďže je súčasťou imidžu používateľa a aj cestovná taška sa kupuje ako určitý módny doplnok - dizajn aj farba sú určite dôležité a zvažované pri nákupe. Nejde tu predsa o vrece na zemiaky.....

Takže ak opravou nie je možné úplne obnoviť funkčné aj estetické vlastnosti výrobku na úroveň aká bola pred poškodením, má spotrebiteľ nárok na preplatenie hodnoty veci v takej výške akú mala pred poškodením, teda v tomto prípade viac-menej vo výške nákupnej ceny," povedal nám Ing. Miro Tulák zo Združenia slovenských spotrebiteľov.

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly