Expo riva 2020


EU umožnila menším firmám platbu DPH až po zaplacení faktury 

www.komora.cz, Štefan Weber

 

Členské státy Evropské unie mohou od počátku roku 2013 umožnit malým a středním podnikům v pozici dodavatele platit daň z přidané hodnoty až po přijetí platby za dodané zboží či poskytnutí služby. Využívání režimu hotovostního účetnictví by ale na druhou stranu posunulo nárok odběratele na odpočet DPH až k okamžiku, kdy za odběr produktu skutečně zaplatí. Režim hotovostního účetnictví není povinný.

 

Novinka vyplývá z nedávno schválené a zveřejněné směrnice 2010/45/EU o dokladech pro DPH, která upravuje pravidla pro vystavování daňových dokladů a zejména obsahuje zjednodušení pravidel pro elektronickou fakturaci a archivaci. Touto novou směrnicí totiž zároveň dochází k novelizaci směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH. Ta nově povoluje zmíněné hotovostní účetnictví.
Zavedení hotovostního účetnictví není pro členské státy povinné. Nicméně tento režim již některé země, například Velká Británie, využívají na základě individuálně udělené výjimky.
„Výsledný dopad normy bude záviset především na způsobu jejího převedení do českého právního řádu. Doufám, že se tak stane z hlediska podnikatelů co nejefektivněji," prohlásil prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.
Roční obrat firem, které se rozhodnou využít volitelného režimu hotovostního účetnictví nebude moci přesáhnout sumu 500 tisíc eur nebo ekvivalent této částky v národní měně. Členské státy mohou po konzultaci s evropským výborem pro DPH tento práh zvýšit až na dva miliony eur.
„Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2012 a neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Tyto předpisy pak budou používat ode dne 1. ledna 2013," uvádí se ve věstníku EU.
HK ČR společně s Ministerstvem financí ČR již připravily novelu zákona o DPH, která by ještě před implementací uvedené směrnice měla zavést možnost vrácení daně z přidané hodnoty u „špatných" pohledávek. Podle novely by věřitel, jehož pohledávky jsou řádně přihlášeny v insolvenčním řízení, mohl po státu požadovat nazpět již zaplacené DPH týkající se těchto pohledávek. V případě schválení parlamentem by změna příslušného zákona mohla nabýt v Česku účinnosti již v příštím roce.

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly