Expo riva 2020


Připomínáme – od ledna nová povinnost pro firmy 

HKCR, Aktuálně.cz

 

Na zaměstnavatele čeká od ledna příštího roku nová povinnost. Každý měsíc by měli finančnímu úřadu posílat hlášení o sražených a odvedených zálohách na daň z příjmů svých zaměstnanců. Dosud tak museli činit jen jednou ročně.

 

Vyplývá to z návrhu, který do vlády poslalo ministerstvo financí. „Na kritice nové povinnosti se přitom vzácně shodnou podnikatelé s odboráři. Podle Hospodářské komory tím zaměstnavatelům jednoznačně přibude administrativa, a to v době, kdy vláda naopak firmám slibuje další snížení přebytečné byrokratické zátěže," zveřejnil na svých stránkách deník Aktuálně.cz.

 

Chceme včas rozkrýt neplacení daní
Ministerstvo financí v návrhu vysvětluje, že "chystané opatření je nezbytné pro efektivnější zajištění výběru daně do veřejných rozpočtů a včasné rozkrytí zaměstnavatelů neplnících dlouhodobě odvodovou povinnost u daně sražené z příjmů zaměstnanců".

"Nejdůležitější je, že již v průběhu roku lze očekávat přínosy na straně veřejných rozpočtů z efektivnějšího provádění daňových kontrol a vymáhání dlužné daně," dodává v návrhu.

Novou povinnost kritizovaly v připomínkovém řízení nejen Hospodářská komora či Svaz průmyslu a dopravy, ale také Českomoravská konfederace odborových svazů a dokonce i ministerstvo práce a sociálních věcí. Požadují chystanou novinku zrušit. Odboráři varují, že růst nákladů na straně zaměstnavatelů povede k nežádoucímu posílení trendů "zaměstnávání" na živnostenský list. Ministerstvo financí připouští, že se "do určité míry jedná o administrativní zatížení", návrh ale nestáhlo. Upozorňuje, že hlášení bude možné posílat také elektronicky. Současně má klesnout stávající administrativa tím, že žádost o poukázání měsíčních daňových bonusů se nově stane součástí měsíčních hlášení.

 

Chybí odhad dopadů na podnikatele
Legislativní rada vlády navíc upozorňuje, že návrh neobsahuje analýzu možných dopadů, tedy jak se další administrativní zatížení firem projeví na podnikatelském prostředí.

Programové prohlášení koaliční vlády ODS, TOP 09 a VV přitom slibuje, že povinnou součástí legislativního procesu má být takzvané hodnocení dopadů regulace (RIA).

Povinné hodnocení dopadů chystané legislativy na malé a střední podnikatele požaduje i Bedřich Danda, nový náměstek ministra průmyslu a obchodu pro oblast podnikání a dosavadní šéf Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky.

 

Nejen evidovat, ale i pravidelně hlásit
Už nyní jsou zaměstnavatelé povinni vést rekapitulaci o sražených zálohách za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. Ministerstvo financí chce od začátku roku 2011 tuto povinnost výrazně rozšířit. Zaměstnavatelé budou muset podávat finančnímu úřadu měsíční hlášení o sražených a odvedených zálohách včetně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob, a to do 20. dne v měsíci, v němž vznikla povinnost odvést zálohy. Dosud tak musí činit jen jednou ročně.

Za nesplnění povinnosti bude hrozit pokuta podle zákona o správě daní a poplatků.

Z návrhu nicméně vyplývá, že povinné měsíční hlášení by se netýkalo srážky daně podle zvláštní sazby daně.

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly