Expo riva 2020


Rada členských štátov podporila povinné označenie textílií „made in“ 

Zdroj FasNet

Sprac. Mária Maximová

 

Európska rada dospela v októbri tohto roku k zhode v otázke návrhu týkajúceho sa regulácie označovania textilných produktov, a to aj napriek nesúhlasu Talianska. To hlasovalo proti tomuto návrhu, keďže ustanovenie zaväzujúce výrobcov uvádzať krajinu pôvodu na označení odevov nebolo v texte Rady zahrnuté. Vzápäti Európska komisia a parlament podporili zahrnutie tohto ustanovenia do dohody.

 

V teoretickej rovine je označenie „made in" dobrovoľné, ale v skutočnosti závisí od práv jednotlivých krajín. Členovia Európskeho parlamentu argumentovali, že EÚ by sa sama mala vyrovnať so situáciou v krajinách, kde je regulácia označovania odevov prísnejšia, ako napríklad v Číne, USA a Japonsku. Preto Európsky parlament stanovil podmienky a pravidlá týkajúce sa určenia a umiestnenia označenia krajiny pôvodu. Stanovil taktiež podmienky na určovanie označovania pôvodu textílii dovážaných z krajín tretieho sveta, a to s dôrazom na nariadenia o nepreferovateľnosti pôvodu (v súlade s  Community Costums Code - regulation 450/2008), ktoré zahŕňajú:

1. tovar výlučne zadovážený zo samostatnej krajiny alebo teritória má byť považovaný za tovar majúci pôvod v danej krajine alebo teritóriu

2. pôvod tovaru, na ktorého výrobe sa podieľa viac ako jedna krajina alebo teritórium má byť prisúdené krajine alebo teritóriu, v ktorom bola vykonaná posledná fáza produkcie daného tovaru.

 

Ďalej Európska rada stanovila, že nasledujúca regulácia by mala obsahovať ustanovenia na zlepšenie systému s cieľom:

a)budúcej zmeny v názvoch textilných vlákien a značení objavujúcom sa na štítkoch, v označeniach a dokumentoch, ktoré sprevádzajú textílie na rôznych stupňoch ich produkcie, v spracovaní a distribúcii textílií

b)zaručenia pravdivosti informácie sprístupňovanej širokému spektru spotrebiteľov v EÚ.

 

Radou schválený text bude predložený Európskemu parlamentu na druhé čítanie. Je možné, že Európsky parlament bude aj napriek tomu trvať na pôvodnom spôsobe. V tom prípade bude schválenie finálneho textu zamietnuté skôr, než ho jednotlivé inštitúcie budú schopné dokončiť.

Parlament taktiež nariadil komisii, že dva roky po schválení a nadobudnutí platnosti daného návrhu musí vykonať štúdiu, ktorá má odhadnúť, či látky používané pri výrobe a spracovaní textilných produktov predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Úmyslom parlamentu je prostredníctvom tejto štúdie zistiť, či existuje nejaká náhodná spojitosť medzi alergickými reakciami a syntetickými vláknami, farbivami, biocidmi, konzervantmi alebo nanočasticami používanými v textilných produktoch. Akákoľvek podobná štúdia by potenciálne mohla viesť k budúcim legislatívnym návrhom a možnému zákazu alebo obmedzeniu používania niektorých látok v textilnej výrobe.

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly