Expo riva 2020


Krízu prijímame s pokorou 

Ing. Trančík pri slávnostnom príhovore

Žilina/Darina Vitteková

Foto I.TRAN

 

V tomto roku by sme mohli usporiadať veľkú spoločnú narodeninovú party. Tínedžerské, pätnásťročné výročie totiž oslavoval ďalší člen slovenskej textilnej rodiny, spoločnosť  I.TRAN, s.r.o. z Turzovky. Na oslavu do Žiliny pozval jej generálny riaditeľ Ing. Ivan Trančík obchodných partnerov, priateľov a všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na úspechu firmy.

 

Slovo úspech v tomto prípade obsahuje viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď v roku 1996 preberala spoločnosť I. TRAN, s.r.o. štátnu firmu Selanka, určenú na likvidáciu (zostatková hodnota technológie bola necelých 3 mil. korún), boli tu takí, ktorí jej predpovedali nie viac ako tri roky životnosti. Majitelia si napriek týmto prognózam postavili dlhodobý podnikateľský plán, ktorý vďaka svojim obchodným a diplomatickým schopnostiam,

pracovitosti a spoľahlivému pracovnému tímu plnia dodnes. Zámer postavili na zásade - každý rok nový výrobok a nové teritórium. Dnes spoločnosť I.TRAN dodáva svoje výrobky do sedemnástich krajín EÚ - najviac do Nemecka, Rakúska, Českej republiky a Francúzska, no odberateľov má napríklad aj v Rusku a Kazachstane. Dnes má 157 zamestnancov  a technológia firmy dosiahla hodnotu viac ako 2,5 mil € .

Firma produkujúca spodné a vrchné pletené oblečenie získala certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú úroveň kvality - ISO 9001, ISO 14001:2004. Osobitne musíme spomenúť ÖKO-tex Standard 100 z viedenského inštitútu, ktorý v októbri obhájili aj na rok 2011 a množstvo ocenení z domácich veľtrhov a obchodných inštitúcií Slovenska.

 


I.TRAN získal počas svojej 15-ročnej existencie viacero certifikátov kvality a ocenení:
- Držiteľ certifikátu ÖKO TEX® STANDARD 100
- Certifikát manažérstva kvality ISO 9001
- Certifikát enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004
- Chemosvit Fibrochem, a.s., daroval I. TRANu pri príležitosti výročia založenia firmy darčekovú poukážku na dva testy - otestovanie antihorľavej úpravy Prolen® podľa normy STN 1103 (Textílie, odevné textílie, podrobný postup na zistenie horľavosti) a otestovanie hygienických a ekologických vlastností podľa normy STN 80 0055 (Textílie, limitné koncentrácie škodlivých látok). Ak testy dopadnú dobre, pribudnú k nim onedlho ďalšie dva certifikáty.

- SLOVAK GOLD 2001, 2001, 2003, 2004, 2006
- Najlepší exportér SR 1996, 1999, 2000, 2005
- Zlatá Fatima 2002
- Čestné uznanie SOPK 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008
- Zlaté ramínko 2008
- Inovácia Žilinského kraja 2008
- Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2009
- Litteras Memoriales Žilinského samosprávneho kraja 2010

Zľava Ing. Blanár a Ing. TrančíkK príjemnej atmosfére prispel Robo KazíkIng. Juraj Blanár (vľavo) odovzdáva MemoraIng. Juraj BlanárČlenovia delegácie z Ruskej federácie

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly