styl 2021

Objednávka inzercie

Potvrdzujeme, že dodaný fotomateriál pre inzerciu je autorsky vysporiadaný aj voči tretím osobám. Zaväzujeme sa uhradiť faktúru v termíne splatnosti.

Cenník bannerov

(platný od 1.1.2011)


EurRozmer
1.Pevný baner na hlavnej stránke290 €640 x 150 pixelov, max. 30 kB
2.Rotujúci baner na hlavnej stránke220 €640 x 150 pixelov, max. 30 kB
3.Pevný baner na hlavnej stránke220 €468 x 60 pixelov, max. 30 kB
4.Malý baner190 €180 x 150 pixelov, max. 10 kB
Banery je potrebné dodať vo formátoch JPEG, GIF, SWF, PNG. Doba uverejnenia baneru je 1 mesiac. Cena nezahŕňa jeho výrobu.


Cenník inzercie

(platný od 1.1.2011)


Formát

1/1

1/2

1/3

1/4

1/6

Rozmery v mm
šírka x výška


 

-čistý formát
-sadzobný formát

 

 

 

210 x 297
180 x 261

A

180 x 129

B

88,5 x 261

A

180 x 85

B

58 x 261

A

88,5 x 129

B

180 x 63

C

41 x 261


 

 

 

88,5 x 85

čierno-biela (CB) 1052 €
595 €
400 €
325 €
170 €
farebná (F) 1222 €
690 €
460 €
405 €
170 €


Ceny sú bez DPH. Firmám, ktoré nemajú sídlo v SR, DPH neúčtujeme.
Možnosť objednať aj reklamný baner na jednej z najaktuálnejších módnych stránok, domovskej stránke www. modarevue.com

Príplatky Storno
vkladaná inzercia ............. 660 €

2.strana obálky ............... 1357 €

3.strana obálky ............... 1357 €

zadná obálka .................. 1455 €

titulka ............................ 1656 €
do 30 dní pred vydaním .............. 50%

do 20 dní pred vydaním .............. 60%

do 15 dní pred vydaním .............. 90%

Neskôr nie je možné inzerát stornovať. Storno možno uplatniť výhradne písomnou formou.
Zľavy Vydania v roku 2012:
opakovanie
2x ..................................... -3%
4x ..................................... -7%
6x .................................... -15%

dvojstrana v čísle ............... -10%

agentúrna provízia .............. -15%

Uplatňuje sa v prípade súhrnnej faktúry, ktorú objednávateľ uhradí pri prvom zadaní inzerátu.
(1) 10.február

(2) 20.máj

(3) 10.august

(4) 20.november


Podklady pre inzerciu:
-obrazové predlohy: diapozitívy, fotografie, tlačené predlohy
-texty: MS Word, T602 (Win), MacWrite (Mac)
-farebnosť textov a logotypov: je potrebné uviesť zloženie farby v CMYK, dodať vo vektorovom tvare (EPS, AI, CDR), fonty previesť na krivky.

-inzeráty môžu byť kompletne pripravené v dátovej podobe vo formátoch: Adobe Photoshop (Mac,PC) v rozlíšení 300 dpi, Adobe Ilustrator (Mac,PC)
- fonty treba rozložiť do kriviek, Corel Draw (Win)
- fonty treba rozložiť do kriviek, QuarkXpress 3,4 (Mac), PDF súbory generované na 2400 dpi, high kvalita.

Inzeráty v elektronickej podobe alebo materiály k nim možno zasielať aj e-mailom na adresu: info@modarevue.com alebo po telefonickom dohovore na FTP server.


Expa Group s.r.o., Stromová 30, 831 01 Bratislava, Slovensko
mobilné telefony: 00421908750919, 00421905600197
e-mail: info@modarevue.com , web: www.modarevue.com